Sökning: "mat"

Visar resultat 1 - 5 av 1703 uppsatser innehållade ordet mat.

 1. 1. TAKK, för spanskan! Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yolanda Estruch-Sánchez; [2020]
  Nyckelord :The Additivity Hypothesis; Dual Coding Theory; multimodalt minne; gester; spanska; språkundervisning; TAKK; tecken;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentialen av TAKK (Tecken Som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i undervisningen av främmande språk i den svenska skolan. Genom en kvasiexperimentell utvärdering tillämpades TAKK under en lektion i spanska där 18 elever skulle lära sig 24 nya ord om mat. LÄS MER

 2. 2. "Det här kan ni" : En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Danielsson; Susanne Furesjö; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; kommunikation; makt; inflytande; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i två förskollärares och fyra vårdnadshavares upplevelser kring samverkan i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett habermasianskt perspektiv bidra med kunskap om hur samverkan kan se ut i olika områden. LÄS MER

 3. 3. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kajsa Hillberg; [2020]
  Nyckelord :kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Sammanfattning : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd : Deras föreningsarbete mellan åren 1938–1948

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anna Medin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnoförening; Husmodersförening; Hässleholm; andra världskriget; åren 1938–1948;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar kvinnoföreningen Husmodersföreningen i Hässleholm med omnejd fråndess att föreningen startades och tio år framöver, dvs åren 1938–1948. Husmodersföreningen iHässleholm med omnejd var verksamma fram till år 2011 då den lades ner efter 73 verksammaår. Hässleholm är en stad belägen i nordöstra Skåne. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan spänst och långdistanslöpning hos unga elitaktiva orienterare- en tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Bergander; Jesper Rask; [2020]
  Nyckelord :Jump performance; long distance running; countermovement jump; drop jump; ErgoJump Bosco System;

  Sammanfattning : Introduction: Running economy (RE) is known to be a strong indicator for performance on long distance running. RE is improved by plyometric training through an increase in stiffness in the musculotendinous system. Stretch shorten cycle (SSC) is a function in the muscle where a contraction is preceded by a stretch or an eccentric action. LÄS MER