Sökning: "matavfall"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet matavfall.

 1. 1. Reducing food waste in the Swedish household using IoT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Måns Jonsson; Johannes Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Internet of Things; Innovation; Matsvinn; Internet of Things; Innovation;

  Sammanfattning : Anledningen till denna avhandling är att undersöka hur ett innovativt Internet of Things-baserat system kan vara fördelaktigt för att minska matavfall. Det anses viktigt att hitta nya sätt och lösningar på det växande problemet med matavfall. Syftet med denna studie är att hitta nya möjliga lösningar för att minska matavfall i Sverige. LÄS MER

 2. 2. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Nyckelord :VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. LÄS MER

 4. 4. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Julia Södergren; [2020]
  Nyckelord :Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. LÄS MER

 5. 5. Come/post : A Playful Contribution to Rehabilitate Soil

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Björk Gunnbjörnsdóttir; [2020]
  Nyckelord :design; play; compost; soil; food waste; climate change; consumerism; environmental awareness; food health; circularity; sustainability; hönnun; sjálfbærni; molta; leikur; moltugerð; neysluhyggja; matarsóun; design; kompostering; matavfall; lek; hållbarhet;

  Sammanfattning : In this project I will explore food waste and how we can study and partake in nature’s ecosystem, in our daily lives, using a playful approach. One-third of all food produced in the world is wasted. Our systems encourage consumeristic behaviours and wastefulness, they encourage exponential growth in preference to circularity. LÄS MER