Sökning: "matavfall"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet matavfall.

 1. 1. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Neda Yadegari; Haura Abas; [2023]
  Nyckelord :matsvinn; matavfall; livsmedelsinspektör; miljö-hälsoskyddsinspektör; lagstiftning; tillsyn;

  Sammanfattning : En tredjedel av all den producerade livsmedel som avses för konsumtion i världen förloras eller slösas bort. Detta kan leda till ett omfattande problem ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the potential of circular food waste management : A focus on insect feed utilization

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jenny Eliasson; [2023]
  Nyckelord :Circular economy; Circular Business Models; BSF; Mealworm; Barriers; Drivers; Cirkulär ekonomi; Circkulära affärsmodeller; Soldatfluga; Mjölmask; Barriärer; Drivkrafter;

  Sammanfattning : Approximately a third of all food produced globally is thrown away, causing both unnecessary environmental impact and unnecessary costs for producers and consumers. Food waste occurs in all steps in the supply chain, from primary production to retail stores, restaurants, and households. LÄS MER

 3. 3. Biogas production with Sargassum algae in Grenada : Optimization of process and market analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Wed Al-Lami; Sofia Herjevik; [2023]
  Nyckelord :Sargassum algae; biogas; anaerobic digestion; bioenergy; Sargassotång; biogas; anaerobisk nedbrytning; bioenergi;

  Sammanfattning : This study has been carried out within the framework of the Minor Field Studies ScholarshipProgramme (MFS), which is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency,Sida. The field study was conducted in Grenada in the spring of 2023. LÄS MER

 4. 4. Minskning av matsvinn i hushållen: olika analysmetoder, liknande resultat : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Cristina Randelin; [2023]
  Nyckelord :livsmedelsavfall; matavfall; konsument; livsmedelskedjan; hållbarhet;

  Sammanfattning : Minskning av matsvinn är ett av delmålen i FN:s Agenda 2030, en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle. Globalt ska matsvinnet halveras per person i butik och konsumentled och minskas längs hela livsmedelskedjan till år 2030. LÄS MER

 5. 5. Matsvinn i hushållet : En kvantitativ studie om förekomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :christian mouchi; [2023]
  Nyckelord :Matsvinn; Agenda 2030; avfall; näring; vanor.;

  Sammanfattning : Onödigt matavfall, så kallat matsvinn, är ett stort samhällsproblem idag. Enligt de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, ska matsvinnet halveras fram till år 2030. Tidigare forskning visar att det finns olika skäl till att människor slänger mat. LÄS MER