Sökning: "matchfixning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet matchfixning.

 1. 1. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Stamm Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

 3. 3. Matchfixning - nu och sen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Kirchner; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; matchfixning; spelfusk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Även om matchfixning och uppgjorda matcher har blivit ett allt mer omdiskuterat ämne det senaste åren saknas det i stort sett kunskap om hur läget är i Sverige. Det finns några enstaka forskningsrapporter och två hovrättsavgörande. LÄS MER

 4. 4. Matchfixning – Ett hot mot idrotten? : En studie om uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marcus Andersson; [2016]
  Nyckelord :matchfixing; sport; gaming; Gävleborg; fair play; social structures; Kohlberg s moral development; perceptions; responsibility; measures; matchfixning; idrott; spelmarknaden; Gävleborg; fair play; social konstruktion; Kohlberg moralutvecklingsteori; uppfattningar; ansvarstagande; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka uppfattningar, ansvarstagande och åtgärder kring matchfixning. Urvalet bestod av totalt sju respondenter fördelade på två spelare, två ledare och tre styrelsemedlemmar. Respondenterna tillhörde föreningar inom Gävleborgs län idrottsförbund med koppling till fotboll och bandy. LÄS MER

 5. 5. Matchfixning : en rättslig behandling av vadhållningsrelaterad matchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ylva Nordlind; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER