Sökning: "matchningsteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet matchningsteori.

 1. 1. Idrottsbakgrund & Ledarskap - En lätt match?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joachim Seijsing; Johan Ulander; [2016-09-05]
  Nyckelord :matching theory; background in sports and leadership characteristics.; Effektivt ledarskap; elitidrott näringsliv; ledarskap; matchningsteori; idrottsbakgrund och karaktärsdrag ledarskap.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a groundwork for studiesregarding the effectivity in the recruitment process, this by using anexplorative approach. The effectivity in the recruitment process couldbe measured in how great the match between companies and jobseekersis. LÄS MER

 2. 2. 6 nyanser av vägledning- En studie om vägledarna på Kramis definition av

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ozmander; Annica Ottosson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och landsting som arbetar mellan Kriminalvården och arbetsmarknaden för personer med en kriminell bakgrund eller som ingått i ett kriminellt sammanhang. Vi är intresserade av att undersöka hur de anställda ser på sin vägledning och om deras utbildningsbakgrund spelar roll. LÄS MER

 3. 3. Musikers karriärvägar : Flöjtisters karriärvägar och utbildningars påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Lindström; [2014]
  Nyckelord :Studie-och yrkesvägledning; musiker; flöjtister; karriärvägar;

  Sammanfattning : If guidance counselors are to do as good a job as possible, they need to have as much comprehensive information as possible when it comes to possible career paths for their clients. To get on the way to get this information I, in this study, examined how musicians - specifically flute players career paths could seem. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Ekenblad; [2009]
  Nyckelord :Webbaserat valstöd; Valstöd; Vägledningsverktyg; Självkännedom; Matchning; Matchningsteorin; Karriärpaketet; Karriärvägledning;

  Sammanfattning : Under senare år har medie- och kommunikationsforskare lyft fram Internet som ett revolutionerande verktyg för bl.a. vägledare och pedagoger i sitt arbete med sökande m.fl. LÄS MER