Sökning: "matematik boken"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden matematik boken.

 1. 1. Vad finns det för problem i boken? : En läromedelsanalys om matematisk problemlösning i förhållande till det kreativa och det imitativa resonemanget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösning; imitativa resonemang; kreativa resonemang; årskurs ett;

  Sammanfattning : Problemlösning är enligt Skolverket (2017) kärnan i matematik och kan leda till att eleverna får en större förståelse för matematiken de utför. Rapporter och forskning visar att matematikundervisningen till stor del utgår från enskilt arbete i läromedel, vilket inte alltid främjar elevers inlärning i problemlösning. LÄS MER

 2. 2. Multimodalitet i matematikundervisning : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erika Ingesson Bertilsson; Jimmy Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; matematik; multimodality; mathematics; multimodal; teckenvärld;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi vill med denna kunskapsöversikt ta reda på hur matematikundervisning bortom boken kan bedrivas baserad på aktuell forskning. Denna kunskapsöversikt handlar om hur forskningen kring multimodalitet i matematikundervisning ser ut. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar forskning inom ovanstående arena. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Räkna med stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ann Jennervik; [2021]
  Nyckelord :adolescents; high-performers; mathematic learning and education; stress; tonåringar; högpresterande; matematik; didaktik; stress;

  Sammanfattning : Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern, not only in Sweden but worldwide. When stress becomes a part of everyday life you tend to ignore it and disregard the fact that chronic stress is a severe disease. LÄS MER

 5. 5. Prylar eller planetens överlevnad? : Om framställandet av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i kemiläroböcker för mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Josefine Ullström; Vendela Holmgren; [2021]
  Nyckelord :SSI; socio-scientific issues; högstadiet; intressekonflikt; läroböcker; mellanstadiet; SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; tematisk innehållsanalys; årskurs 5; årskurs 7-9;

  Sammanfattning : Elevers intresse för skolämnet kemi sjunker mellan mellanstadiet och högstadiet. En pedagogisk arbetsform som kan verka motivationshöjande för elever är att utgå från samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll [SNI] i undervisningen. LÄS MER