Sökning: "matematik dator"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden matematik dator.

 1. 1. Datorn som motivationsverktyg i matematikundervisningen : En intervjustudie om elevers upplevelser av 1:1 i matematik

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Rylander Melin; [2019]
  Nyckelord :mathematics; computer; digital tools; motivation; 1:1.; matematik; dator; digitala verktyg; motivation; 1:1.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i skolan har lett till att det blivit allt vanligare med 1:1-satsningar, det vill säga införande av en dator per elev. Detta görs för att öka elevernas digitala kompetens, men också ofta med förhoppning om ökad motivation till skolarbete. I studien har 17 elever inom årskurs 4–6 intervjuats. LÄS MER

 2. 2. Latent Space Growing of Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Erik Sandström; [2019]
  Nyckelord :Generative models; GAN; Generative Adversarial Networks; Artificial Intelligence; CelebA; Latent Space; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents a system, which builds on the Generative Adversarial Network (GAN) framework, with the focus of learning interpretable representations of data. The system is able to learn representations of data that are ordered in regards to the saliency of the attributes, in a completely unsupervised manner. LÄS MER

 3. 3. A study of classification methods to identify sound signals of a washing machine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Chiharu Kazama; [2019]
  Nyckelord :Fourier transform; DFT; FFT; STFT; sounds classification; Keras; supervised learning; neural network; Random search; machine learning; signal processing; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och klassificera ljud från en tvättmaskin. Ett tvättmaskinsprogram har olika faser, t ex vattenfyllning, tvättning, centrifugering, etc. Varje fas har ett eget ljud, därför kan vi anta vilken av faserna det är från ljudet, även om vi inte ser tvättmaskinen. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Andersson; Aurora Smajli; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; matematik; dator; surfplatta; interaktiv tavla;

  Sammanfattning : Mycket av den forskning som finns visar att lärare i grundskolan inte använder digitala verktyg i matematikundervisningen i den utsträckning som de bör, i förhållande till intentionerna i styrdokumenten. Syftet med vår empiriska undersökning blev därmed att belysa hur några lärare i årskurs 1-6 använder digitala verktyg, i förhållande till läroplanen, för att bidra till lärande. LÄS MER

 5. 5. Datorer i matematik – En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsförmåga; Dator; Gymnasieelever; Högstadieelever; Kommunikationsförmåga; Matematik; Problemlösningsförmåga; Procedursförmåga; Resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar på att granska i vilken utsträckning användningen av datorer leder till utveckling av matematiska förmågor. Arbetet berör främst högstadie- och gymnasieelever på grund av att fem matematiska förmågor är gemensamma för de båda. LÄS MER