Sökning: "matematik digitalt"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden matematik digitalt.

 1. 1. Blockchain-based e-voting system without digital ID: A Proof-of-Concept

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Leonard Schick; [2024]
  Nyckelord :Computer science; Cryptography; Crypto; Blockchain; Distributed systems; e-voting; electronic voting; Ethereum; Hyperledger; Hyperledger besu; Decentralization; Datavetenskap; Kryptografi; Blockkedja; Distribuerade system; e-röstning; Elektronisk röstning; Blinda signaturer; Ethereum; Hyperledger Besu; Decentralisering;

  Sammanfattning : Electronic voting systems have the potential to offer a cost effective, secure and transparent way of communicating with the citizens, increasing trust and participation. However creating a secure open source electronic voting system providing confidentiality and transparency with sufficient performance has long been a challenge. LÄS MER

 2. 2. Assessing the Efficiency of COLMAP, DROID-SLAM, and NeRF-SLAM in 3D Road Scene Reconstruction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Marcus Ascard; Farjam Movahedi; [2023]
  Nyckelord :3D reconstruction; Visual SLAM; Pose evaluation; Point cloud evaluation; Road scenes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D reconstruction is a field in computer vision which has evolved rapidly as a result of the recent advancements in deep learning. As 3D reconstruction pipelines now can run in real-time, this has opened up new possibilities for teams developing Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), which rely on the camera system of the vehicle to enhance the safety and driving experience. LÄS MER

 3. 3. Robotars användning i förskola : En sociokulturell studie om Blue-bot och Bee-bot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Lundgren; Hanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Blue-bot; Bee-bot; Förskola; robot; datalogiskt tänkande; programmering; färdighet; kunskap; undervisning; analog programmering; sociokulturell;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om robotarna Blue-bot och Bee-bot. Syftet är att ta reda på hur robotar används av utbildade pedagoger samt vilka färdigheter och kunskaper de beskriver att barnen utvecklar av att använda robotar. LÄS MER

 4. 4. Lärarnas syn på matematikundervisning med och utan lärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Zaki Hanon; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av att undervisa i matematik utan lärobok, samt deras tidigare erfarenheter av att undervisa i matematik med lärobok. I studien undersöks även eventuella hinder kopplade till ämnet. LÄS MER

 5. 5. Spel spel gör man på fritiden, i skolan lär man sig : En litteraturstudie om digitalt spelbaserat lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Simon Hedin; Tobias Simmeborn; [2023]
  Nyckelord :digitalt spelbaserat lärande; matematik; grundskolan; elever;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart utvecklar samhället dagligen och detta avspeglar även skolväsendet som gjort reformer i styrdokumenten. Digitala spel har blivit en del av elevernas vardag och styrdokumenten förespråkar en elevnära och intresseväckande undervisning. LÄS MER