Sökning: "matematik och specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden matematik och specialpedagogik.

 1. 1. Att arbeta med anpassningar imatematikundervisning – ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Khaled Maana; [2022]
  Nyckelord :Anpassningar; matematiksvårigheter; specialpedagogik; inkludering; pedagogiskt ledarskap; motivation; matematik; inkluderande undervisning och extra anpassningar;

  Sammanfattning : Med denna studie ville jag undersöka lärares erfarenheter av anpassningar och desseffekter för elever med matematiksvårigheter. Undersökningen riktade sig tillmatematiklärare som är eller har varit verksamma i årskurs 7–9 och har erfarenhet avanpassningar för elever med matematiksvårigheter. LÄS MER

 2. 2. En litteraturöversikt kring inkluderingens inverkan påeleverna och undervisningen inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sebastian Herbut; Nicklas Sandström; [2022]
  Nyckelord :inkludering; matematiksvårigheter; exkludering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Ambitionen med denna kunskapsöversikt är att djupare undersöka huruvidainkluderingen kan påverka eleverna samt undervisningen. I denna skrivelse valde vidärför att undersöka resultaten i forskning på nationell och internationell nivå. LÄS MER

 3. 3. SPECIALPEDAGOGERS STRATEGIER FÖR ATT SKAPA LÄRANDEMILJÖER FÖR VUXNA MATEMATIKELEVER

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Peter Piispanen; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Matematiska svårighter; Specialpedagogik; läromiljöer; intervju; Matematik 1; Komvux;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att lyfta fram de gemensamma problem (vuxen)elever har kring förnyade matematikstudier, samt hur dessa problem kan bearbetas med lärandemiljö, planering och specialpedagogisk insats. De olika undervisningsstrategierna specialpedagoger använder för att stödja självförtroendet och inlärandet hos elever med inlärningssvårigheter inom matematik diskuteras. LÄS MER

 4. 4. Om att lära matematik i relation till matematisk resiliens : En kvalitativ intervjustudie med gymnasie- och vuxenstuderande i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Sinclair Hällgren; Lina Fröjelid; [2022]
  Nyckelord :Mathematical Resilience; Mathematical Learning Difficulties; Upper Secondary and Adult Education; Special Education; Mindset; the Growth Zone Model; matematisk resiliens; matematiksvårigheter; gymnasie- och vuxenstuderande; specialpedagogik; mindset; the growth zone model;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie som syftar till att undersöka erfarenheter av och uppfattningar om matematiklärande hos gymnasie- och vuxenstuderande i matematiksvårigheter för att därigenom öka kunskapen om denna elevgrupp och bättre kunna möta skilda undervisningsbehov. Frågeställningarna som ämnas besvaras är hur gymnasie- och vuxenstuderande som befinner sig i matematiksvårigheter beskriver sina möjligheter till lärande och utveckling i matematik och på vilket sätt dessa uppfattningar och erfarenheter kan relateras till begreppet matematisk resiliens. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
  Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER