Sökning: "matematik procent"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden matematik procent.

 1. 1. Problemlösning i förskoleklass : En dokumentstudie om problemlösningsuppgifter i läroböcker för förskoleklass.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ashur Gewargis; Josefin Sjölin Zell; [2021]
  Nyckelord :problem-solving; problem-solving tasks; problem-solving skills; mathematic; preschool class; textbooks; content analysis.; problemlösning; problemlösningsuppgifter; problemlösningskompetens; matematik; förskoleklass; läroböcker; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i hur matematiska läroböcker, riktade till förskoleklass, kan bidra till utvecklingen av en problemlösningskompetens. Detta gjordes genom att undersöka omfattningen och placeringen av problemlösningsuppgifter i läroböcker riktade till förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om bråk : En intervjustudie där lärare i grundskolans tidiga år beskriver hur de planerar och möter elever i undervisning om bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Selent; [2021]
  Nyckelord :bråk; grundskolans tidiga år; sociokulturellt perspektiv; grundläggande kunskaper; didaktiska val;

  Sammanfattning : Bråk är ett ämnesområde inom matematik som introduceras i grundskolans tidiga år. Elevers kunskapsutveckling för bråk är viktig då den ligger till grund för vidare förståelse i andra matematiska områden såsom algebra, procent och tal i decimalform. LÄS MER

 3. 3. Matematiklärares användning av  programmering : En undersökning om programmeringens roll som problemlösningsverktyg i matematikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Muaaz Selo; [2021]
  Nyckelord :Programmering; gymnasiematematik; matematikundervisning; problemlösning; tinkering och Python;

  Sammanfattning : Enligt den nya läroplanen 2018  ingår programmering som ett centralt innehåll i matematik och matematiklärare ska använda sig av programmering som ett problemlösningsverktyg i vissa matematikkurser på gymnasiet.  I studien undersöks hur sex gymnasielärare i matematik beskriver hur de använder programmering som ett verktyg för problemlösning i sin undervisning. LÄS MER

 4. 4. Särskild begåvning : En studie om lärares kunskap och erfarenheter om särskild begåvning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Johanna Ekvall; [2021]
  Nyckelord :matematik; motivation; individanpassning; styrdokument; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Enligt undersökningar som Skolverket har genomfört är cirka fem procent i den svenska skolan särskilt begåvade. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur undervisningen anpassas för särskilt begåvade elever i matematik utifrån styrdokument, erfarenheter och kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Deltagande och inställning : En kvantitativ studie på mellanstadiet om idrott och hälsa jämfört med andra ämnen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jacob Law; Viktor Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka mellanstadieelevers deltagande i och inställning till ämnet idrott och hälsa, samt att jämföra det med ämnena svenska, engelska och matematik. Vi vill också undersöka om det finns ett samband mellan inställning till ämnena och i vilken omfattning de deltar i undervisningen. LÄS MER