Sökning: "matematikdidaktik lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden matematikdidaktik lärare.

 1. 1. Den bortprioriterade historien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; [2023-04-18]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Didaktisk Transposition. History as a Goal. History as a Tool. History and Heritage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk inkludering. LÄS MER

 2. 2. Att förstå bråk : En kvalitativ studie om bråkundervisning och elevers förståelse av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Oscar Alfredsson; [2023]
  Nyckelord :Bråk; bråkbegreppet; subgrupper; undervisning; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Bråk är något som många elever upplever är svårt. Samtidigt har bråk en central roll i taluppfattningen och är nödvändigt för att förstå andra områden i matematiken. LÄS MER

 3. 3. Lärares erfarenheter av utforskande helklassamtal i matematik : En kvalitativ studie i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Fanny Landgren; Kevin Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :Utforskande helklassamtal; lärares erfarenheter; utmaningar; matematik; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar beskriva lärares erfarenheter av utforskande helklassamtal i matematik samt vilka utmaningar lärare möter med aktiviteten. Matematikdidaktisk forskning pekar på vikten av att undervisa matematik genom utforskande samtal, samtidigt som den framställer en bild av hur komplext arbetet med utforskande samtal är för lärare. LÄS MER

 4. 4. Elevers utmaningar vid problemlösning utifrån Polyas lösningsstrategier : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Strid Ellinor; [2023]
  Nyckelord :matematikdidaktik; problemlösning; Polya; utmaningar;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov i Sverige att satsa på matematik i skolan, det visar både PISA och TIMSS-undersökningar. Nationella proven visar även att många elever presterar sämre på uppgifter som bearbetar problemlösningsförmågan. LÄS MER

 5. 5. Matematik och lek i de tidiga skolåren : Lärares beskrivningar av användandet  av lek i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefin Ärlebrand; [2023]
  Nyckelord :Tidiga skolåren; lek; matematikdidaktik; kvalitativ metod; lärarintervjuer; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur lärare i förskoleklass beskriver att de använder sig av lek i matematikundervisningen i förhållande till lärare i årskurs 1. Vidare har undersökningen syftat till att undersöka lärares beskrivningar av den kollegiala samverkan för lek och matematik mellan de olika verksamheterna. LÄS MER