Sökning: "matematikdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet matematikdidaktik.

 1. 1. Motivation för lärande i några av Skolverkets moduler i matematikdidaktik för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Norell; [2022]
  Nyckelord :moduler; matematikdidaktik; kompetensutveckling; motivation; drivkrafter; matematik; dokumentstudie; tematisk analys; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Motivation till att lära är viktigt i skolan. Trots det så nämns ordet motivation varken i skollagen, läroplanen för gymnasiet eller ämnesplanen i matematik. LÄS MER

 2. 2. Modellering med differentialekvationer : Synliggörandet av olika delprocesser i matematisk modellering i kursplaner för blivande gymnasielärare i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Behar Rexhaj; Daniel Teklu; [2022]
  Nyckelord :mathematical modelling; atomistic approach; holistic approach; differential equations; upper secondary teachers’ programme; curriculum; document analysis; matematisk modellering; atomistiskt förhållningssätt; holistiskt förhållningssätt; differentialekvationer; ämneslärarprogram; kursplan; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Inom matematikdidaktik beskrivs matematisk modellering som en process bestående av olika delprocesser. Forskare inom området menar att ett holistiskt förhållningssätt behövs i undervisningen för att alla delprocesser i modelleringsprocessen ska kunna utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrik undervisning i matematik åk 1–3 : En jämförande studie av tre undervisningsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :annika samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Singapore model; Montessori model; Montessori; traditional model; mathematics didactics; teaching model; successful education; mathematics for primary school; En framgångsrik undervisning; matematik åk 1-3; Singaporemodellen; Montessorimodellen; Montessori; traditionell undervisning; matematikdidaktik; undervisningsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från en tes om framgångsrik undervisning som baseras på Hatties m.fl. (2017) och Grevholms (2012) forskning. Uppsatsen är en jämförande studie som utgår från tre undervisningsmodeller i matematik, traditionell undervisningsmodell, montessorimodellen och singaporemodellen. LÄS MER

 4. 4. Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Bengtsson; Sylvia Sörliden; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Bengtsson, Malin och Sörliden, Sylvia (2022). Några pedagogers uppfattningar om anpassningar i matematikundervisning. Speciallärarprogrammet Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers motivation till matematik med fokus på textuppgifter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Annika Berglund; [2022]
  Nyckelord :motivation; textuppgifter; matematikundervisning; matematikdidaktik; affekt; gymnasieskolan; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieelever uttrycker motivation, både allmänt för matematik och för matematiska textuppgifter. Forskningsfrågorna behandlade vilka typer av motivation eleverna uttrycker gällande de två områdena, samt om det finns kopplingar däremellan. LÄS MER