Sökning: "matematikinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet matematikinlärning.

 1. 1. Språkstörning inom Matematiken : Matematiklärarens strategier för att inkluderaelever med språkstörning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mohammad Al Kabra; Arash Farhadi; [2023]
  Nyckelord :Language impairment; problem solving; mathematics; sociocultural perspective; Språkstörning; problemlösning; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Elever med språkstörning kan ha svårt att tillgodogöra sig matematikundervisningen, vilket kan påverka deras kunskapsutveckling och möjlighet att nå de fastställda kunskapskriterierna. Därför är det nödvändigt att undersöka hur språkstörning kan påverka elevernas matematikinlärning och vilka metoder som finns för att inkludera dessa elever i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 3. 3. Lärarens förhållningsätt till digitala verktyg i matematikundervisningen för flerspråkiga elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nouralzahra Dhiaa Hussein; Sabina Grabus; [2023]
  Nyckelord :Matematikinlärning; digitala verktyg; sociokulturella perspektivet; strategier; språkkunskaper; svenska som andra språk; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till digitala verktyg i interaktion med flerspråkiga elever. Genomförandet av studien har skett med hjälp av kvalitativa metoder, där data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med elever och lärare i årskurs 4-6. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan språkstörning och den tidiga matematikinlärningen : -  en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Flordh; [2023]
  Nyckelord :Arbetsminne; proximala utvecklingszonen; språkprofil; språkstörning; taluppfattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Helena Flordh (2023). Samband mellan språkstörning och den tidiga matematikinlärningen – en systematisk litteraturstudie. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Spel spel gör man på fritiden, i skolan lär man sig : En litteraturstudie om digitalt spelbaserat lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Simon Hedin; Tobias Simmeborn; [2023]
  Nyckelord :digitalt spelbaserat lärande; matematik; grundskolan; elever;

  Sammanfattning : Digitaliseringens framfart utvecklar samhället dagligen och detta avspeglar även skolväsendet som gjort reformer i styrdokumenten. Digitala spel har blivit en del av elevernas vardag och styrdokumenten förespråkar en elevnära och intresseväckande undervisning. LÄS MER