Sökning: "matematikläromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet matematikläromedel.

 1. 1. En del av en helhet. : En läromedelsanalys om del av helhet inom tal i bråkform.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Månsson; [2020]
  Nyckelord :Basläromedel; bråk; del av helhet; läromedel; läromedelsbok; läromedelsanalys; tal i bråkform.;

  Sammanfattning : Elever både i yngre och äldre åldrar visar otillräckliga kunskaper vid inlärningen av tal i bråkform, vilket är ett återkommande mönster genom alla skolår. Läromedelsbok är dominerande i matematikundervisningen i svenska skolor. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om laborativt material i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; Matematik; Läraren; Konkretisering; Konkret; ;

  Sammanfattning : Ofta upplever elever i grundskolan att textuppgifter i matematikläromedel är för abstrakta. Ge- nom att konkretisera dessa uppgifter genom laborativt material kan eleverna utveckla sin för- ståelse att se sambandet mellan konkret och abstrakt innehåll. LÄS MER

 3. 3. Tid och klockan i läromedel : En läromedelsanalys med fokus på de matematiska förmågorna och representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Sheima Al-Grety; [2019]
  Nyckelord :textbooks; mathematics; clock; time; forms of repre-sentations; mathematical competencies; Läromedel; matematik; klocka; tid; representationsformer; förmågor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse time and clock and its progression in textbooks, for grades 4–6. The study also aimed, based on tasks linked to clock and time, to analyse which representation forms and mathematical competencies are trained in the selected textbooks. LÄS MER

 4. 4. Aktiva pojkar och pojkar flickor? : Hur konstrueras barn i matematiska aktiviteter i matematikläromedel för årskurs 3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :O´Neill Contreras Carolina; Marika Pihlaja-aho; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; kön; genus; feministisk poststrukturalism; matematisk aktivitet; matematikläromedel;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar hur barn konstrueras i ett urval av matematikläromedel för att undersöka hur barn konstrueras utefter kön, som aktiva eller passiva i en matematisk aktivitet. Genom en bildanalys har könsstereotypa mönster exponerats i det empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Matematikläromedel : Undervisningsverktyg för elever i matematiksvårigheter? Kvalitativ textanalys av tre läromedel för år 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Körner; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; Explicita instruktioner; Singaporemodellen; Bildstöd; Matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Matematikläromedel är centrala i lärarnas matematikundervisning, på grund av att läromedlen har ett stort inflytande på elevernas matematikutveckling. I den här uppsatsen har jag som blivande speciallärare i matematik därför kritiskt granskat tre matematikböcker i kombination med dess lärarhandledningar för årskurs fyra, med syfte att utveckla kunskap om läromedel som verktyg i undervisningen av främst elever i matematiksvårigheter. LÄS MER