Sökning: "matematiksvårigheter åtgärdsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden matematiksvårigheter åtgärdsprogram.

 1. 1. Matematiksvårigheter ur lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nedhal Mezer Odha; [2017]
  Nyckelord :Allmänna matematiksvårigheter; Alkalkylli; Ayslexi; Dyskalkyli; Extra anpassningar. Matematiksvårigheter; Pseudo; Särskilt stöd och åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Matematiksvårigheter är ett viktigt område i matematiken. Sjöberg (2006) anser att elevers matematiksvårigheter bör undersökas i ett bredare perspektiv. Han menar att det måste tas hänsyn till lärares pedagogiska perspektiv när det behövs för att ta fram åtgärder för att hjälpa eleven. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar speciallärare och matematiklärare med elever i matamatiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Ödgren; [2017]
  Nyckelord :extra anpassningar; matematisvårigheter; relationellt perspektiv; representationsfaser; specialpedagogiska förklaringsnivåer; taluppfattning;

  Sammanfattning : Med "En skola för alla", menas att det är skolans ansvar att anpassa sig, då alla barn skall ges rätt till inlärning och känna delaktighet oavsett svårigheter. De senaste åren har de låga resultaten i matematik i PISA undersökningarna larmat om att det är något i matematikundervisningen som måste göras. LÄS MER

 3. 3. Elever i matematiksvårigheter : - En studie om hur skolan arbetar för att hjälpa och motivera elever som är i behov av särskilt stöd.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Kristiansson; Marianne Persson; [2017]
  Nyckelord :Differentiering; exkludering; hjälpinsatser; inkludering; matematiksvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några utvalda skolor arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd vid matematikundervisningen. I studien används observationer av lektioner och intervjuer med lärare samt specialpedagog som metoder för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Om jag inte förstår matematik, vilka möjligheter finns då? : Kommunens organisation för att hjälpa elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Annelie Wallvik; [2016]
  Nyckelord :Kommunal verksamhet; fallstudie; SUM-elever;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i en undran över hur en skola i en kommunal verksamhet är organiserad för att förebygga att elever får matematiksvårigheter. Hur är specialundervisningen organiserad för elever i matematiksvårigheter och vilket per-spektiv råder för elever i svårigheter? Studiens strategi är konstruerad som en fallstudie och utgår utifrån en skola i en medelstor kommun i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i matematik : Vägen mot kunskapskraven?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oskar Andersson; [2015]
  Nyckelord :Mathematics; education plan; documentation; abilities; core content; knowledge requirement; mathematical difficulties.; Matematik; åtgärdsprogram; dokumentation; förmågor; centralt innehåll kunskapskrav; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Läsåret 2013/2014 saknar nästan var tionde elev i årskurs 6 godkänt betyg i matematik. Matematik är ett av tre ämnen som en elev behöver godkänt i för att senare under sin skolgång kunna få gymnasiebehörighet. LÄS MER