Sökning: "matematikundervisning F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden matematikundervisning F-3.

 1. 1. Lärares användning av laborativt material

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Nadia Sebraoui; [2019-07-01]
  Nyckelord :Laborativt material; användning;

  Sammanfattning : Forskning visar att användningen av laborativt material inte alltid gynnar elevers lärande inom matematikämnet och kan istället vara en distraktion. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning samt hur de motiverar sitt användande. LÄS MER

 2. 2. Utomhus- och/eller inomhusmatematik. : En litteraturstudie om lärares samt elevers syn på demöjligheter och hinder som uppstår vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Kusljugic; Louise Carlén; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; utomhuspedagogik; lärare; elev.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka fördelar och nackdelar lärare och elever upplever vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Vi har uppmärksammat att lärare väldigt sällan använder sig av skolgården och andra områden utomhus i sin undervisning för elever i årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga elevers svårigheter i matematiska textuppgifter, årskurs F-3 : En kvalitativ studie om lärarens arbetssätt utifrån olika strategier med flerspråkiga elever kring textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sozan Jabbar; Shadan Jabbar; [2019]
  Nyckelord :multilingual students; mathematical textual data; reading comprehension; communication; signal words; flerspråkiga elever; matematiska textuppgifter; läsförståelse; kommunikation; signalord;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med textuppgifter inom matematikundervisning, när det gäller flerspråkiga elever med språksvårigheter. I och med detta vill vi även undersöka lärarnas användning av olika strategier för att kunna stötta flerspråkiga elever inom området matematiska textuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg och spelifiering i matematikundervisning inriktning grundskolan f-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Camilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala verktyg; Matematikundervisning; Spelifiering;

  Sammanfattning : På grund av digitaliseringskravet i läroplanen för årskurs f-3 och spelifieringens utveckling avinteraktiva program så har arbetet fokuserat på hur och i vilket syfte digitala verktyg användsinom matematikundervisningen i grundskolan f-3 samt om lärares kunskap om spelifieringkan påverka elevers resultat när de arbetar med interaktiva program inom matematiken.Undersökningar gjordes via en enkät och intervjuer med fyra verksamma lärare med olikabakgrund. LÄS MER

 5. 5. Sjunga och dansa matematik : En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Maria Ericsson; [2019]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; integration; mönster; taluppfattning; transdisciplinärt perspektiv;

  Sammanfattning : Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. LÄS MER