Sökning: "matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 1676 uppsatser innehållade ordet matematikundervisning.

 1. 1. Laborativt material i matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om laborativt materials funktion för elevers lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Jonasson; Emma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :manipulatives; Matematik; laborativt material; matematikundervisning; elevers lärande; konkret; abstrakt; funktion för lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva laborativt materials funktion i relation till elevers lärande i matematik, med fokus på elever i åldrarna 5–7 år. I denna systematiska litteraturstudie har tio vetenskapliga artiklar granskats och analyserats för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling och matematiska resonemang i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Assma El Bariaki; Rebecka Schmidt; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: återkoppling; feedback; matematiska resonemang; återkopplingsdiskurser; kreativa resonemang; imitativa resonemang;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Framställning av matematiskt innehåll med hjälp av laborativt material : En systematisk litteraturstudie om användning av laborativt material i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alexandra Kristoffersson; Moa Augustinsson; [2022]
  Nyckelord :Matematik; laborativt material; lärare; matematiskt innehåll;

  Sammanfattning : Användning av laborativt material är i dagens matematikklassrum populärt och utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning finns ett stort intresse för laborativt material. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning om laborativa arbetssätt i matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om bytet från traditionell matematikundervisning till TRR- och Singaporemodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Betty Esteves; Cindy Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Matematikbok; matematikundervisning; matematikundervisning utan läromedelsbok; Singaporemodellen; TRR; Tänka; resonera räkna;

  Sammanfattning : Många skolor i Sverige gör stora satsningar i matematik då man ser brister i resultaten.  Satsningarna på matematiken ser olika ut från kommun till kommun. LÄS MER

 5. 5. Lärares användning och upplevelse av laborativt arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melinda Johansson; Veronica Bäckström; [2022]
  Nyckelord :laborativt arbetssätt; laborativt material; lågstadielärare; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning lågstadielärare använder det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen samt deras upplevelse av det laborativa arbetssättet. För att undersöka detta genomfördes en enkätundersökning där 21 lärare deltog samt fyra intervjuer med lågstadielärare. LÄS MER