Sökning: "matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 1856 uppsatser innehållade ordet matematikundervisning.

 1. 1. Historien om π - från papyrusrulle till dagens klassrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; Adam Sundqvist; [2023-04-20]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Originalkällor. π. Rhindpapyrus. Arkimedes. Duhre.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en forskningsöversikt som syftar till att besvara fyra frågeställningar. I resultatdel 3.1 besvaras de två första som lyder: Hur bör matematikhistoria inkluderas i undervisningen enligt forskningen? samt Vad säger forskningen om matematikhistoria och elevers lärande?. LÄS MER

 2. 2. Auktoriteter i matematikundervisningen - en inferentialistisk analys av kooperativt lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Clara Tennby; [2023-04-20]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; inferentialism; auktoritet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för kooperativt lärande i matematikundervisning genom att visa på de sociala aspekter som avgör vilka beslut elever tar i ett grupparbete. Frågeställningen för studien är: Vilka auktoriteter kan identifieras i ett kooperativt arbetssätt inom mätning och statistik. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och programmering i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alexander Cole; [2023-04-19]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; programmering; matematiklärare; ;

  Sammanfattning : Skolans digitalisering har medfört en hel del förändringar i hur matematikundervisning bedrivs. En stor förändring kan ses i det faktum att matematiklektioner nu för tiden ofta innehåller moment där digitala verktyg används. LÄS MER

 4. 4. Varför räkna i matematiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Arohlén; [2023-04-18]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; matematikundervisning; self-determination theory;

  Sammanfattning : Elevers motivation i matematik är en viktig förutsättning för att kunna bedriva matematikundervisning. Mest gynnsamt är så kallad inre motivation, att en handling utförs endast för individen skull, och i fallet med matematik för nöjet och tillfredställelsen av själva ämnet. LÄS MER

 5. 5. Den bortprioriterade historien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Linn Appelkvist; [2023-04-18]
  Nyckelord :Matematikhistoria. Matematikundervisning. Matematikdidaktik. Didaktisk Transposition. History as a Goal. History as a Tool. History and Heritage.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra hur historia inkluderas i den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Ytterligare ett mål med studien är att inspirera lärare till en mer meningsfull matematikhistorisk inkludering. LÄS MER