Sökning: "matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 2023 uppsatser innehållade ordet matematikundervisning.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. Implementering av olika digitala verktyg i matematikundervisning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jonathan Dickman; Ludwig Lenz; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekter av digitala verktyg i matematikundervisningen : En litteraturstudie om vilken effekt digitala verktyg i matematikundervisningen har på lärare och elevers inställning, elevers lärande samt klassrumsklimatet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oskar Karlsson; Simon Ferman; Johan Petersson; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; matematikundervisning; klassrumsklimat; inställning; lärande; effekter;

  Sammanfattning : Till följd av den allt mer förekommande användningen av digitala verktyg i samhället, har skolan anpassat sig därefter. År 2017 fattades ett regeringsbeslut (U2017/04119/S, s.3) om att den svenska skolan ska värna om att utveckla en högt belägen digital färdighet för alla som är verksamma i skolans dagliga praktik. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av spelelement i matematikundervisning : Effekter och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lucas Engström; Tanja Trkulja; Andina Gashi; [2024]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; elevers spelupplevelse; undervisningsmetoder och traditionell undervisning;

  Sammanfattning : I skolan har den traditionella metoden för undervisning länge dominerat i klassrummen. Däremot har barns intresse för spel öppnat dörren för ett spelbaserat lärande, inte minst inom matematikämnet. Fler och fler pedagogiska spel skapas och möjligheterna att implementera spel eller spelelement i undervisningen är många. LÄS MER

 5. 5. På vilka sätt påverkas inkludering i matematikundervisning av relationer och läromedlen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Wilma Kron; Ivana Andjelic; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER