Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER

 2. 2. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning för särskilt begåvade elever – ett sätt att inkludera och utmana : En studie om hur lågstadielärare tillämpar problemlösningsuppgifter för särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Märta Ytterberg; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Problem Solving; Gifted pupils; Challenging Mathematics Tasks; Inclusive Teaching; Primary school teachers; Mathematics; Problemlösning; Särskilt begåvade elever; Utmanande matematikuppgifter; Inkluderande undervisning; Lågstadielärare; Matematik;

  Sammanfattning : The study aims to increase the knowledge of the extent to which primary school teachers use problem solving tasks to challenge and include mathematically gifted pupils. Furthermore, it aims to increase knowledge about the factors that influence teachers´ design around these tasks. LÄS MER

 4. 4. ”Då får jag gå ut här hela vägen till femman, sen fick jag gå upp i y” - om elevers användande av matematikord för att beskriva, lösa och förklara matematikuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Iwarsson; [2020]
  Nyckelord :kommunikationskultur; matematik; sociokulturellt perspektiv; språk;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie på min egen lärarpraktik i matematik. Studien tittar på hur elever i grundskolans årskurs 9 använder matematikord när de beskriver, löser och förklarar matematikuppgifter. Syftet med studien är att utveckla min lärarpraktik samt att ge större utrymme för en matematisk kommunikationskultur i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Ludvigsson; Kristina Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Differentiering; Förhållningssätt; Inkludering; Lektionsdesign;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ludvigsson, Evelina och Tillenius, Kristina (2020). Differentierad matematikundervisning = matematikundervisning för alla? Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER