Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. Läxor i matematikundervisning : hur samverkar elever, föräldrar och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics teaching; mathematics homework; middle school; grades 7-9; the family s influence in mathematics learning; Matematikundervisning; matematikläxor; grundskola; årskurs 7–9; familjens påverkan i matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka relationer mellan matematikundervisning och matematikläxor i högstadiet. Litteraturstudien ska besvara vilken betydelse matematikläxor har för elever, föräldrar och lärare. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärande genom kreativa resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Malmö högskola/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :El Bariaki Assma; Schmidt Rebecka; [2021]
  Nyckelord :matematikuppgifter; kreativt resonemang; imitativt resonemang; algoritmiskt resonemang; matematiklärande;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen Lgr 11 är resonemang i fokus och betraktas som en viktig del i utvecklingen av matematiska kunskaper hos elever (Skolverket, 2019). Hur elever resonerar och lär sig att resonera kan påverkas av den undervisning elever erbjuds i skolan. LÄS MER

 3. 3. Problemlösningsuppgifter – räcker de till? : En läromedelsanalys som fokuserar på problemlösning och dess betydelse för elever i årskurs 3.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Katarina Svärd; Elin Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; kunskapskrav; läromedel; läromedelsanalys; matematik; matematikuppgifter; problemlösning;

  Sammanfattning : Forskare anser att problemlösning är en av de viktigaste kunskaperna att ha med sig genom livet. Inom området för problemlösning i matematik är målsättningen att eleverna uppnår de mål och kunskapskrav som finns beskrivna i läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER

 5. 5. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER