Sökning: "matematikuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet matematikuppgifter.

 1. 1. En empirisk studie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : med inriktning på textuppgifter samt vilka hinder som kan uppstå för elevers förståelse för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie fokuserar på sambandet mellan matematik och läsförståelse med inriktning på textuppgifter. Syftet med den empiriska studien är att få en djupare förståelse om läsförståelsens roll i elevers arbete med textuppgifter i matematik. LÄS MER

 2. 2. Matematik ur ett språkperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Huma Madadgar; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; nyanländ; studiehandledning; faktorer; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete och studie är att hur och om man kan använda språk som en resurs för att hjälpa barn och elever som är nyanlända eller har utländsk bakgrund samt vilken vikt en elevs språkkunskaper har i matematikundervisningen. Studien utgår från en kvalitativ intervju med färdigställda intervjuer som jag genomförde med matematiklärare, studiehandledare och elever från samma årskurser. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars engagemang och påverkan på barns motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Luma Al-Bayati; Aliaa Eddnan Husein; [2021]
  Nyckelord :Föräldraengagemang; grundskola; kunskapsinhämtning; matematik; motivation; självförtroende.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att bilda oss en uppfattning om och få en förståelse för vad det är som motiverar och hjälper elever i grundskolan till matematikstudier. Vi har även varit intresserade av att ta reda på vilka faktorer som påverkar deras matematikintresse samt vilken roll föräldrarna har i motivationen för att studera matematik. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Elin Rydén; [2021]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsförmåga; matematiskt problem; lärobok;

  Sammanfattning : Problemlösningsförmågan är en stor och viktig del av matematikundervisning, trots detta så visar tidigare forskning att läroböcker ofta innehåller en väldigt liten del av problemlösnings-uppgifter. Eftersom läroböcker är en så stor del av matematikundervisning är det viktigt att undersöka hur problemlösning representeras i olika läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Läxor i matematikundervisning : hur samverkar elever, föräldrar och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jack Knutsson; [2021]
  Nyckelord :Mathematics teaching; mathematics homework; middle school; grades 7-9; the family s influence in mathematics learning; Matematikundervisning; matematikläxor; grundskola; årskurs 7–9; familjens påverkan i matematiklärande;

  Sammanfattning : Syftet för detta arbete är att undersöka relationer mellan matematikundervisning och matematikläxor i högstadiet. Litteraturstudien ska besvara vilken betydelse matematikläxor har för elever, föräldrar och lärare. LÄS MER