Sökning: "matematisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden matematisk psykologi.

 1. 1. An analysis of how variables andhome styling affect housing prices

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jenny Cheng; Andreas Valdmaa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Based on the growing interest for home styling and earlier psychological scientific evidence, this study examines how home styling and other variables affect the final price of condominiums in Uppsala. Using multiple linear regression and different statistics, seven different models are analyzed in order to determine whether or not home styling is an influencing factor. LÄS MER

 2. 2. Klurisen: ett nytt sätt att mäta matematisk förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Hallström Elthammar; [2015]
  Nyckelord :construct validity; mathematical problem-solving; : psychometrics; ITBS; Klurisen; elever i riskzon för skolmisslyckande; screeningverktyg; begreppsvaliditet; psykometri; matematisk problemlösning; screening tool; students at-risk for school failure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the psychometric properties of Klurisen, a test measuring mathematical problem-solving ability. A total of 273 Second grade students participated in trials, testing Klurisen twice and an adapted Swedish version of a subtest of the Iowa Test of Basic Skills once. LÄS MER

 3. 3. Kunskap om stereotyphot och dess påverkan på svenska lärarstudenters förväntningar på flickors och pojkars matematiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Raheb Muftee; Ida Bertilsson; [2014]
  Nyckelord :stereotype intervention; teacher attitudes; Stereotype threat; girls mathematics performance; Social Sciences;

  Sammanfattning : När kvinnor ägnar sig åt matematik löper de risken att utsättas för stereotyphot och bli bedömda efter den negativa stereotypen som existerar kring kvinnor och matematisk förmåga (Spencer & Steele, 1999). Den aktuella studien undersöker ifall information om stereotyphot påverkar lärarstudenters attityder kring könsstereotyper och matematik. LÄS MER

 4. 4. Less information, more thinking : How attentional behavior predicts learning in mathematics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tony Qwillbard; [2014]
  Nyckelord :mathematical learning; eye tracking; reasoning; cognitive proficiency;

  Sammanfattning : It has been shown in experiments that a method of teaching where students are encouraged to create their own solution methods to mathematical problems (creative mathematically founded reasoning, CMR) results in better learning and proficiency than one where students are provided with solution methods for them to practice by repetition (algorithmic reasoning, AR). The present study investigated whether students in an AR practice condition pay less attention to information relevant for mathematical problem solving than students in a CMR condition. LÄS MER

 5. 5. Läsning av matematiska texter : faktorer som påverkar förståelsen vid läsning av matematiska texter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Oskar Vartiainen; Emelie Thunell; [2013]
  Nyckelord :mathematics; mathematic achievement; mathematic anxiety; mathematic skills; mathematical applications; mathematical problems; problem solving; reading; reading comprehension; reading problems; word problems; Läsförståelse; läsning; lässvårigheter; matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Vi som har skrivit arbetet har haft olika erfarenheter kring läsning av matematiska textuppgifter. Intresset växte, då vi blev intresserade kring varför det kan vara svårt att läsa en matematisk text. LÄS MER