Sökning: "materialåtervinning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet materialåtervinning.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 3. 3. Optimal tjocklek av isoleringsmaterial i en energieffektiv byggnad : Minimering av primärenergianvändning, växthuspotential och kostnad ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :OLIVIA KRAKAU; VIKTOR LA TORRE RAPP; [2018]
  Nyckelord :LCA; passive housing; energy calculations; optimization; LCA; passivhus; isoleringsmaterial; energiberäkningar; optimering;

  Sammanfattning : I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för nära en femtedel av koldioxidutsläppen och en tredjedel av energianvändningen varav en stor del kommer från uppvärmning av byggnader. Ett tillvägagångssätt för att minska energibehovet i bostäder är genom krav på energieffektivitet. LÄS MER

 4. 4. Metodutveckling för beräkning av växthusgasbalanser för avfallsverksamheter - En fallstudie av NSR AB:s verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Anna Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Växthusgasbalans; miljöpåverkan; avfall; återvinning; systemgräns; systemutvidgning; NSR; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kontinuerligt ökande handel och konsumtion har avfallshantering blivit en av nyckelkomponenterna i det utmanande arbetet mot ett hållbart samhälle. Växthusgasbalanser är användbart i bedömningen av miljöprestandan hos verksamheter med avfallshantering, och kan därav bistå med god vägledning i verksamheternas arbete mot en minskad klimatpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Pyrolysis of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Plastics for Energy and Material Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energi- och ugnsteknik

  Författare :Ioannis Asvestas; [2018]
  Nyckelord :pyrolysis; energy; electrical and electronic waste; polymers; plastics; materials; recovery;

  Sammanfattning : The society is striving to tackle the over-extraction of Earth’s resources due to the ongoing population rise. The increased needs of energy and material resources leads to a growing volume of materials waste, which include a variety of dangerous pollutants among them. LÄS MER