Sökning: "material handling"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade orden material handling.

 1. 1. Kännedom om kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Cecilia Jonasson; [2018-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt praktiska handböcker som berör intern organisationskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans aseptiska förhållningssätt vid tumörkirurgi i samband med öppen bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Ksenia Johansson; Nikita Gadré; [2018-07-10]
  Nyckelord :Tumörutsådd; cancer; utrustningsförorening; sjuksköterskans aseptiska förhållningssätt; perioperativ omvårdnad; omvårdnad vid operation; kirurgiska instrument; aseptik;

  Sammanfattning : Background: The third most common cancer group in Sweden is colon cancer. Operation is still a common treatment and first choice in cancer disease. The operating room nurse working in intestinal tumor surgery and performing perioperative nursing should have knowledge of cancer and be aware of the cancer spread ability. LÄS MER

 3. 3. The Systematic Development Process Applied on a Cab Rotation Unit : Pre-study, concept generation, embodiment design, material selection and optimization

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Systematic development process; Crew Cab; Low entry; Laxå Special Vehicles; Systematisk produktutveckling; Crew Cab; Low Entry; Laxå Special Vehicles;

  Sammanfattning : This master thesis studies and applies the systematic development process. The process is initially described in general, creating a template for the process, and later on applied on a real case scenario to show the performance. Finally eventual advantages, drawbacks and suggestions for future improvements are given. LÄS MER

 4. 4. Socially sustainable housing renovations through co-creative dialogues - A critical case study of tenant dialogues during the DrottningH project, Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Karl Helgesson; [2018]
  Nyckelord :Co-creative dialogue; tenant influence; renovation; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden processes concerning physical planning have changed and developed in a direction where dialogue has become increasingly important in planning policy and practice (Khakee, 2000). The co-creative dialogue (Adler, 2015) is a way to achieve ambitions to include groups with few resources, counteract political inclusion and actively work towards everyone’s right to participate and have influence (Westin and Hellquist, 2015). LÄS MER

 5. 5. Det var bara något som hände : En kvalitativ studie om mäns upplevelser av oinbjudna sexuella närmanden och antydningar från kvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Tuvelid; [2018]
  Nyckelord :#metoo; sexuella trakasserier; manliga offer; symbolisk interaktionism; genus; intersektionalitet; makt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur män kan uppleva oinbjudna sexuella närmanden och/eller anspelningar från kvinnor. Detta kommer att göras med fokus på hur upplevelsen kring detta kan skilja sig åt mellan olika situationer och vad som bidrar till dessa skillnader i upplevelser. LÄS MER