Sökning: "material i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 1586 uppsatser innehållade orden material i förskolan.

 1. 1. Prinsessklänningar och riddarborgar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lodin; Lovisa Bergström; [2024-02-29]
  Nyckelord :Genus; Kön; Makt; Normer; Inflytande; Material; Miljö; Leksaker; Förskola;

  Sammanfattning : Utformandet av den fysiska inomhusmiljön i förskolan, och de material och leksaker som finns där, kan ses som en bidragande faktor till barns möjligheter till utveckling, lek och lärande. I studien synliggörs hur förskolepedagogernas uppdrag att utforma miljön kan innebära både möjligheter och utmaningar, när olika individuella värderingar och förskolans styrdokument ska samverka. LÄS MER

 2. 2. Att våga för barnens skull –En fenomenografisk studie om förskollärares syn på musik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zara Henriksson; Erica Bergström; Heléne Hellström; [2024-02-26]
  Nyckelord :Musik; kartläggning; förskollärare; uppfattningar;

  Sammanfattning : Forskning pekar ut musik som ett ämne som ofta påverkas av om förskollärare har ett eget intresse och engagemang för musik. Dessutom visar forskning på att många förskollärare inte känner sig bekväma i att undervisa i musik och därför undviker detta ämne, vilket utgör ett potentiellt hinder för barns möte med musiken i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling - en systematisk litteraturstudie om undervisning och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lundberg; Nina Taserud; Yongfeng Gu; [2024-02-26]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; lärande; undervisning; utbildning; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet var att synliggöra de faktorer i förskolans utbildning som stödjer och främjar för barns lärande i hållbar utveckling enligt viss tidigare forskning. Det undersöktes vilka undervisningsmetoder inom utbildningen för hållbar utveckling som var i majoritet, hur framträdande de tre hållbarhetsdimensionerna var i tidigare forskning och hur barns delaktighet inflytande barnen anses haft. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares användning av alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan. En kvalitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Malm; Clara Svensson; [2024-02-26]
  Nyckelord :AKK; förskola; förskollärare; inkludering; möjligheter och hinder;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie är syftet att undersöka hur förskollärare använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att bidra till inkludering, specifikt under samlingen samt hur det används i verksamheten i stort. I denna studie undersöks förskollärares användning av tecken som stöd och bildstöd. LÄS MER

 5. 5. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER