Sökning: "material inventory"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade orden material inventory.

 1. 1. Pragmatisk förmåga hos barn i åldern 24-29 månader mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory (LUI)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Elenor Andersson Stål; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Bedömning av pragmatisk förmåga hos barn förutsätter kunskap om när pragmatiska funktioner tillägnas. Idag finns inga etablerade riktlinjer för tidig pragmatisk utveckling. Detta har bidragit till att det saknas formella material för bedömning av pragmatiska svårigheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 3. 3. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :älgbetesskador; skademinimering; timmerkvalitet; beståndsinventering;

  Sammanfattning : Älgskador på tall orsakar ekonomiska problem i skogsbruket som tillväxtförluster och kvalitetsnedsättning på såväl rundvirke som sågad vara. Hur stor påverkan de kvalitetsnedsättande skadorna har för timret är dock inte klarlagt. LÄS MER

 4. 4. Värdeflödesanalys i försörjningskedjan : Balkhantering på Lättelement AB

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Edblom Pär; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project-based culture of the construction industry is a challenge to overcome. As a customer, great flexibility is expected with variations in design as needed and design. Being able to meet these expectations and at the same time have efficient flows with as little waste as possible is complex. LÄS MER

 5. 5. Trädgården vid von Echstedtska gården En trädgårdshistorisk undersökning med åtgärdsförslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Lundquist; [2020-09-16]
  Nyckelord :Historical gardens; garden conservation; preservation; authenticity; cultural-historical value;

  Sammanfattning : The garden at von Echstedtska gården A historical overview and proposal to restore a historical gardenThe present essay is a study of von Echstedtska gården, a cultural-historical environment located in the Kila parish, in western Värmland. The manor is owned by Värmland’s museum and is a well-preserved and typical 18th-century manor. LÄS MER