Sökning: "material leveranser"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden material leveranser.

 1. 1. Drönare inom sista-milen leveranser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Nordlund; Mikael Axén; [2020-10-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundLast mile deliveries, whilst not a new concept, is a subject that has gained more attentionduring recent years. Especially now when consumers both are increasing the amount of thingsbought online, as well as putting forth demands for deliveries to their doors. LÄS MER

 2. 2. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 3. 3. DISTRIBUTION NETWORK DESIGN : Optimization & simulation of an international supply chain.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Gustav Hultman; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain management; Distribution Network Design; Simulation; Optimization;

  Sammanfattning : Höganäs AB's current distribution network for iron powder in the Asia Pacific (APAC) region is subject to high costs incurred by large inventories and high cost of capital. As a result of increasing demand and service level requirements from customers, inventories have steadily increased. LÄS MER

 4. 4. Är miljöanpassade distributionsfordon en självklarhet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Patricia Lundgren; Frida Mardell; [2020]
  Nyckelord :Last mile; hemleveranser; miljöanpassade leveranser; distributionsfordon; hållbarhet; path dependency; greenwashing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag är hållbart tänkande något som är närvarande i flera sammanhang både privat och offentligt. Distributionsföretag arbetar frekvent med att göra så lite avtryck som möjligt på miljön, samtidigt som de vill vara ekonomiskt hållbara. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER