Sökning: "materialflöde"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet materialflöde.

 1. 1. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 2. 2. Stokastisk modellering & hantering av maskinhaveri : En fallstudie på Gunnebo Industries

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Jönsson; Andreas Åberg; [2020]
  Nyckelord :Machine reliability; Stochastics; Modelling; Flow of material; Material management; Statistics; Weibull; Maintenance; Driftsäkerhet; Stokastik; Modellering; Materialflöde; Materialhantering; Statistik; Weibull; Underhåll;

  Sammanfattning : Studien är utförd för att identifiera faktorer som påverkar materialflödet negativt i en tillverkningsindustri. På fallföretaget Gunnebo Industries observerades ett specifikt problemområde med fluktuationer som grundar sig i smidesmaskiners driftsäkerhet. Dessa skapar påföljder som försvårar materialhanteringen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar effektiviteten av en anläggningslayout med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi : En fallstudie på Volvo CE i Braås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :André Virdebrant; Joakim Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Logistik; anläggningsplanering; materialhantering; lean; material- och produktionsstyrning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer kraven på högre leveransprecision och defektfria produkter. För att uppnå det krävs det att företag arbetar kontinuerligt med sitt materialflöde samt anpassar sin materialhantering till sin produktion. LÄS MER

 4. 4. En start för att uppnå ett så funktionellt och internt materialflöde som möjligt : En fallstudie om hur man kan reducera slöseri med hjälp av lean verktyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tibelya Abdelki; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; arbetsplatsdispositionsplan; samordningsplan.;

  Sammanfattning : I dagens tuffa tillverkningsindustri är det avstor vikt att företag ständigt kan utvecklas och ef-fektiviseras för att öka möjligheterna till att konkurrera med andra företag. En av dem betydande faktorerna för att kunna effektivisera företaget är att logistiken fungerar bra i praktiken samt att man reducerar internt slöseri. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materialhantering på en cross-docking terminal

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Anton Persson; Rasmus Åslin; [2020]
  Nyckelord :Materialhantering; Cross-docking; Materialflöde; Informationsflöde;

  Sammanfattning : Syfte – Rapportens syfte är att undersöka förbättringsmöjligheter av materialhantering mellan in-och utlastning på en cross-docking terminal. Baserat på syftet har två frågeställningar formulerats. LÄS MER