Sökning: "materialhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet materialhantering.

 1. 1. Intermodala transporter i en föränderlig miljö En studie om hur trender kan förändra förutsättningarna för intermodala transporter vid Göteborgs Hamn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Rogestedt; Josefine Karlsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag en utbredd miljömedvetenhet hos slutkonsumenter och företag vilket bidrar till förbättringar gällande näringslivets miljömässiga hållbarhet. En bransch som står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan men som samtidigt är nödvändig för att möjliggöra global handel är transportbranschen. LÄS MER

 2. 2. Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nellie Jepsson; [2021]
  Nyckelord :Oanvänt byggmaterial; miljö; BIM; Building Information Modelling; hållbarhet; kassering; materialavfall; materialhantering; etiska regler; Lean Construction; unused building materials; environment; sustainability; disposal; material waste; material handling; ethical rules; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which contributing factors that leads to unused and waste materials at the construction sites. What can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce handling. The material that is over today on the projects, how it’s handled and what strategies are there. LÄS MER

 3. 3. Begränsande faktorer i orderplocksprocesser : Identifiering av faktorer som begränsar orderplocksprocesser i manuella plocksystem och förslag på hur dessa kan förbättras

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Eric Thompsson; [2021]
  Nyckelord :Orderplock; Lager; Lean; Lagerlayout; Lagringsprinciper; Materialhantering; Ruttmetoder; Artikelplacering; Zon-indelning; Artikelklassificering; Paketering; IT-stöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Materialhantering i byggproduktion : användning av förnödenhetscontainer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Felicia Johansson; Kajsa Gemfors; [2021]
  Nyckelord :Slöseri; projektkostnad; inköp; lagerhantering; ekonomiska vinningar; avfall; tid; förnödenhetscontainer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER