Sökning: "materialhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet materialhantering.

 1. 1. Lean implementering för effektiv materialhantering och god arbetsmiljö : En fallstudie på ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christoffer Sandell; Alexandra Andersson; [2020]
  Nyckelord :materialhantering; logistik; lean;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur tillverkningsföretag kan implementera lean i materialhantering för att åstadkomma en god arbetsmiljö och effektiv materialhantering. För att identifiera hur detta kan göras ställdes följande forskningsfrågor: F1: Vilka aspekter bör beaktas vid i implementering av Lean i materialhantering för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö och effektivitet?   F2: Vilka steg kan ett tillverkningsföretag ta för att implementera Lean i materialhantering för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö och effektivitet?   Metod: Denna studie har baserats på en fallstudie vid ett tillverkningsföretag. LÄS MER

 2. 2. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av materialförsörjning : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Matan Irsi; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; logistik; leverantörsrelationer; lager; produktionsstyrning; flödeseffektivitet; lönsam logistik; materialhantering; materialförsörjning; JIT.;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly important to have a more efficient and well-functioning supply chain in order to achieve competitiveness and therefor profitability in an increasingly globalized market which higher demands on companies. For a company to maintain its competitive advantage, companies must adapt to changes through continuous improvements and implementing of forecasting to reduce waste of company’s resources. LÄS MER

 4. 4. Torsion resistant chassis design for the Kalmar Cargotec empty container truck : A study to reduce swinging effect while handling elevated loads

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Jonathan Svernlöv; [2020]
  Nyckelord :Product development; FEM; Finite element method; FEA; Finite element analysis; Torsion; Torsion constant; Torsion resistant; chassi; chassis; structural; static; Produktutveckling; FEM; Finita element metoden; FEA; Torsionbeständigt; Chassi; statisk last;

  Sammanfattning : Kalmar Cargotec is a company offering solutions for container and heavy industrial material handling. One of their products, EC-truck (empty container), lifts objects as heavy as 11 tonnes and sometimes as high as 16 meters vertically up in the air. LÄS MER

 5. 5. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER