Sökning: "materialism"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet materialism.

 1. 1. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 2. 2. Pursuits of the body: Sensory realities in Clive Barker’s The Hellbound Heart

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Sonesson; [2023-07-07]
  Nyckelord :Horror; Clive Barker; gothic literature; The Hellbound Heart; literary studies; body horror; new materialism; splatterpunk; the weird;

  Sammanfattning : This thesis explores how corporeality is represented within horror literature, and if the depicted corporeality can be read in a more material way rather than in a metaphorical way. By using the character of Frank from Clive Barker’s novel The Hellbound Heart, the relation between representations of corporeality and physical materiality is examined. LÄS MER

 3. 3. Driven by Zero Emissions or Paramount Prestige? - Investigating the Coexistence of Environmental Concern and Materialism in Predicting Purchase Intentions of Premium Electric Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Olofsson; Pontus Winblad; [2023-07-03]
  Nyckelord :Premium Electric Cars; Consumer Intentions; Theory of Planned Behavior; Environmental concern; Materialism; Sustainability Luxury Paradox; SEM Analysis;

  Sammanfattning : As the world embraces sustainability, markets align with the shift and undergo transformations. One of which is the luxury segment, from which the integration of sustainability challenges the theorized paradoxical relationship of the two concepts. LÄS MER

 4. 4. Jez Butterworth'z Jerusalem and the Spirit of Liberty

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Robin Pelgrom; [2023]
  Nyckelord :Jez; Butterworth; Mill; Blake; Byron; Cultural materialism; materialism; intertext; defiance; liberty; action; Arendt; play; criticism; theory; interpretation; mythical; historical; critique;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to conduct a reading of Jerusalem by Jez Butterworth through the lens of cultural materialism with John Stuart Mill’s On Liberty as intertext. The essay conducts a brief survey of previous scholarly treatment of the play, explains the theoretical background of cultural materialism that the essay operates on, and briefly introduces the intertext. LÄS MER

 5. 5. Mellan identiteterna : En kvalitativ innehållsanalys av kristna och afroamerikanska teman i Kanye Wests texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

  Författare :Leo Granqvist; [2023]
  Nyckelord :Hiphop; intersektionalitet; kristendom; afroamerikansk identitet;

  Sammanfattning : One of the most popular and one of the most controversial contemporary artists is Kanye West. Both in his lyrics and in social and news media he expresses a vast variety of opinions and thoughts, and through that he has made himself a spokesperson in a lot of different cultural areas and communitys. LÄS MER