Sökning: "materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet materialitet.

 1. 1. Materialitet som aktant. Stonehenge, Mossen och Lindholm Høje - tre exempel på aktanter för liminalitet och begravningspraktik i tre olika tidsperioder

  Master-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2021-03-18]
  Nyckelord :Stonehenge; bogs; Gundestrup cauldron; Eutin figures; Stone ships; liminality; actants; emotional charge; hybridity; seriality;

  Sammanfattning : The purpose is to examine three materialities: Stonehenge, bogs (represented by Gullåkra, Rævmose, Aukamper Moor) and stone ships at Lindholm Høje. By focusing on their actantial function in relation to liminality and burial practises, the study aims at contributing with new interpretations of materiality, actants and liminality. LÄS MER

 2. 2. Hopp i relation till hoten mot biosfären

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Anneli Sund Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bruno Latour; ekoteologi; emergens; eskatologi; eukaristi; Daniel Brunner; hopp; klimathot; klimatkris; materialitet; miljöhot; miljökris; Petra Carlsson Redell; politisk teologi; relationalitet; resilient hopp; uppståndelse ömsesidighet;

  Sammanfattning : This thesis explores how hope in relation to the threats to the earth’s biosphere can be formulated theologically. The starting-point is a questioning of hope raised by the French sociologist and anthropologist Bruno Latour. In Facing Gaia. LÄS MER

 3. 3. Vargarna från öst : En objektbiografisk studie av kanonerna på Gripsholms slott

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olivia Friberg; [2021]
  Nyckelord :object-biography; cannons; Gripsholm; Russia; war trophies; cultural heritage; objektbiografi; kanoner; Gripsholm; Ryssland; krigstroféer; kulturarv;

  Sammanfattning :  This study has aimed to understand Suggan and Galten as its history and story has changed through time. To achieve this a biography perspective are applied. Suggan and Galten is war trophies taken from Russians during the Livonian war (1558-1583) and now presented at Gripsholm castle. LÄS MER

 4. 4. Katedern som aktör i bildsalen - betydelsen av materialitet i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Frida Ovland; Matilda Widell; [2021]
  Nyckelord :Aktör-nätverksteori. Bildundervisning. Kateder. Lärandemiljöer. Makt. Materialitet. Klassrumsutformning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra materialitetens betydelse för katederns tillblivelse och aktörskap i ett bildklassrum. Frågeställningarna utgår från ett aktörnätverksperspektiv (ANT) där alla ting - mänskliga som materiella - likställs under begreppet aktörer. LÄS MER

 5. 5. Materialitet - kommunal hållbarhetsredovisnings framtid? : En explorativ & kvalitativ fallstudie på kommunal materialitetsanalys av Agenda-2030 nyckeltalen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Hultman; Felix Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Materialitet; Hållbarhetsredovisning; Kommuner; Legitimitetsteorin; Agenda 2030; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Studien visar att materialitetsanalys till viss del redan sker i kommunal verksamhet när de upprättar hållbarhetsredovisning. Däremot är denna i många fall mycket ostrukturerad och i vissa fall reflekterar inte kommunerna över att de prioriterar information. LÄS MER