Sökning: "materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet materialitet.

 1. 1. Multiple expressions of the wheel cross motif in South Scandinavian rock carvings : case studies of Tanum and Enköping in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Yani Ma; [2020]
  Nyckelord :Rock carvings; Southern Scandinavia; wheel cross; intercontextual; materiality; lifeline; comparative analysis; Tanum; Enköping; Hällristningar; södra Skandinavien; hjulkors; interkontextuell; materialitet; livslinje; jämförande analys; Tanum; Enköping;

  Sammanfattning : Scandinavian rock carvings can be described as the special rock art languages that were written by prehistoric humans to express their ideas, beliefs and thoughts. Each piece of figurative motif language might tell a prehistoric story about for instance domestic life, social practice, ritual or cosmology. LÄS MER

 2. 2. "...om man typ sitter och ritar så får man väl sitta hur man vill" : En undersökning av hur stolen kan förstås i relation till kropp inom en bildpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Persson; [2020]
  Nyckelord :posthumanism; materiality; relationality; becoming; co- and discreation; posthumanism; materialitet; relationalitet; tillblivelse; sam- och särskapande;

  Sammanfattning : Under min utbildning har tankar kring elevers placering i klassrummet ofta lyfts. Visualiserar jag dessa tankar ser jag framför mig en spelplan där läraren frenetiskt flyttar runt elever likt spelpjäser. Spelplanen – klassrummet – kan här ses som något passivt som fylls med mening av mänskliga aktörer – lärare och elever. LÄS MER

 3. 3. Skapa mervärde på restmaterial : med Material Driven Design

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emma Thyni; [2020]
  Nyckelord :Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; sustainable development; coffee chaff; Material Driven Design; Material Driven Design for Sustainability; hållbar utveckling; DIY materials; kaffechaff;

  Sammanfattning : Varje år produceras mer än 10 miljoner ton kaffe i världen (www.ico.org) och Sverige är världens näst störst kaffedrickande nation med ca 80 ton kaffe på år, vilket motsvarar i snitt 3,5 koppar kaffe per person dagligen (www.kaffeinformation. LÄS MER

 4. 4. Vad händer i händerna? : En undersökning om hur kunnande synliggörs i hantverksprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elina Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kunnande; slöjd; samhandling; materialitet; hantverksprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den ‘tysta kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer till uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande. LÄS MER

 5. 5. Att ljussätta mellanrummen - föreställningar om dramapedagogik och elevers meningsskapande

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Droppe; [2020]
  Nyckelord :Dramapedagogik; Fiktion; Narrativ; aktörs-nätverks teorin; grundskola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka föreställningar om dramapedagogik ur ett elevperspektiv i en svensk grundskola. En dramapedagog och elever i sjuårsåldern har observerats och intervjuats. LÄS MER