Sökning: "materialitet"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet materialitet.

 1. 1. Untouchable, monumental and intimate: on feminized mysticism and occult weaving

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Hanna Larsson; [2018-08-16]
  Nyckelord :Vävning; textilkonst; mysticism; feminism; ockultism; ritual; seans; silke; koppar; installation; materialitet; immaterialitet; Blavatsky; Besant; von Magdeburg; af Klint;

  Sammanfattning : I work with weaving as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture. I am driven by a presence of great sensitivity and tactile sensibility. For me weaving is ambivalent, ambiguous, intense and serious.Through the process I use different voices, mime them, translate them and repeat. LÄS MER

 2. 2. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 3. 3. Icke-mänsklig materialitet och barns intra-aktion i rollek - En studie om barns rollek i förskolans inomhusmiljö ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniella Larsson; Elin Andersson; [2018]
  Nyckelord :materialitet; icke-mänsklig materialitet; intra-aktion; materialiteters funktion; rollek; posthumanism; barn; förskola; agens; miljö; samkonstitution;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och försöka bidra med mer förståelse kring den icke-mänskliga materialitetens funktion i barns rollek i förskolans inomhusmiljö. Vi har studerat relationer mellan icke-mänsklig materialitet och barn i rollekar på två förskolor och sammanlagt tre avdelningar i södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Vart ska jag ta vägen?" : Läsningar av migrationens poetik och subjektivitet i Athena Farrokhzads Vitsvit, Maja Lee Langvads HUN ER VRED och Gabriel Itkes-Sznaps Tolvfingertal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Luzon; [2018]
  Nyckelord :Medea; Medea child; figuration; subjectivity; migration; exile; contemporary poetry; materiality; Medea; Medeabarn; figuration; subjektivitet; migration; exil; samtidspoesi; materialitet; Athena Farrokhzad; Maja Lee Langvad; Gabriel Itkes-Sznap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Sjetne; [2018]
  Nyckelord :materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. LÄS MER