Sökning: "materiality"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet materiality.

 1. 1. Materialitet som aktant. Stonehenge, Mossen och Lindholm Høje - tre exempel på aktanter för liminalitet och begravningspraktik i tre olika tidsperioder

  Master-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2021-03-18]
  Nyckelord :Stonehenge; bogs; Gundestrup cauldron; Eutin figures; Stone ships; liminality; actants; emotional charge; hybridity; seriality;

  Sammanfattning : The purpose is to examine three materialities: Stonehenge, bogs (represented by Gullåkra, Rævmose, Aukamper Moor) and stone ships at Lindholm Høje. By focusing on their actantial function in relation to liminality and burial practises, the study aims at contributing with new interpretations of materiality, actants and liminality. LÄS MER

 2. 2. ‘Väsentlig följd av avvikelse som mellanbegrepp i väsentlighetsprincipen i ÅRL’ : Om bedömning av när upprättare av finansiell rapport enligt regelverket K3 får avvika från redovisningsbestämmelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Susanna Harn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellanbegrepp inom juridiken utgör ett effektivt sätt att koppla rättsfakta (grunder) till rättsliga följder. Ett intressant mellanbegrepp inom redovisning är ‘väsentlig följd av avvikelse’ som återfinns i den allmänna väsentlighetsprincipen (2kap 3a§ Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) [ÅRL]) vilken ger företag vissa rättigheter att avvika från redovisningsbestämmelser när följden av avvikelsen inte är väsentlig. LÄS MER

 3. 3. Tager du denna klänning? : En kvalitativ studie om bröllopsritens koppling till konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2021]
  Nyckelord :Rites of passage; wedding; consumption; wedding gown; bride; artefacts; social role; Passagerit; bröllop; konsumtion; bröllopsklänning; brud; artefakter; social roll;

  Sammanfattning : This paper examines if the wedding rite today can be considered as a rite of consumption rather than a rite of passage, with base in the wedding gown. The method used is a qualitative text and content analysis, this method has been applied to three articles and one book whom discuss the wedding and consumption related to the bride gown. LÄS MER

 4. 4. Migrating Identity

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Egle Sitkauskaite; [2021]
  Nyckelord :Identity; Migration; Place; Home; Memory; Belonging; Personal History; Materiality; Jewellery; Material research; Origin.;

  Sammanfattning : My personal history and the stories of people with similar experiences have inspired my degree project. It revolves around the feeling of belonging when moving from one place to another, adapting to the new environment (e.g. culture, language, etc. LÄS MER

 5. 5. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; fysisk samvaro; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; physical copresence;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER