Sökning: "materialkrav"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet materialkrav.

 1. 1. Byggstandarder & Miljöcertifieringar – En fallstudie på LKF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Maja Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Svanen; FEBY12; Environmental Assessment; Sustainable Construction; Miljöcertifiering; Hållbart Byggande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Hur hållbart bygger LKF? Syfte: Att bidra till framtagandet av en ny, mer hållbar byggstandard. Metod: Litteraturstudie, intervjuer samt jämförelse mellan miljöcertifieringar och LKF:s byggstandard genom ett ”standardprojekt”. LÄS MER

 2. 2. Gjutoptimering av svetsat QSD60-fäste : Förstudie för gjutning av ett svetsat redskapsfäste på engcon tiltrotator

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dennis Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :Gjutning; gjutoptimering;

  Sammanfattning : Engcon Nordic AB är ett företag beläget i Strömsund och är en del inom engons koncern. Engcon är ett världsledande företag inom tillverkning av tiltrotatorer och redskapsfästen till grävmaskiner. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalyser i byggbranschen : En kartläggning av den svenska entreprenörssektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Strinsjö; Henrik Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Livscykelanalyser; kartläggning; miljöpåverkanskategorier; miljöpåverkansbedömning; definition av mål och omfattning; bokförings-LCA; framtidsscenario; standardisering; materialkrav;

  Sammanfattning : The knowledge in the industry varies and it is far from all that works actively and continuously with Life Cycle Assessment. Discussions on issues dealing in particular with standardization,implementation, resources, future scenarios and advocacy opportunities occur frequently, and in the form of different standpoints. LÄS MER

 4. 4. Är SundaHus materialklassning kompatibel med Miljöbyggnads, BREEAMs och LEEDs materialkrav? : En studie om SundaHus miljöklassningar.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Adolfsson; Caroline Jönsson; [2015]
  Nyckelord :SundaHus; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; materialval;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där det är brist på bostäder och kraven på nya och hållbara byggnader är allt större. De hus som byggs idag har fokus på att vara energisnåla för att spara på resurser. Något som glöms bort är valet av material till huskonstruktionerna. LÄS MER

 5. 5. Bergsmänniskans dilemma : Hållbarhetsstudie av skalplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FELIX AEJMELAEUS-LINDSTRÖM; [2014]
  Nyckelord :komfort; WVR; PP; PU; Polyurethan; Termofysiologisk komfort; PTFE; fukttransport; Diffusion; diffusion genom polymera membran; Energiprincipen; expanderad polytetrafluoreten polytetrafluoretylen; fukt; Ånggenomsläpplighet; ånggenomsläpplighetsmotstånd;

  Sammanfattning : Vid extrema bergsaktiviteter som klättring och skidåkning ställs stora krav på utrustningen. Den här studien har fokuserat på skalplagg för alpin miljö. Skalplaggens huvuduppgift är att skydda mot vind och fukt samtidigt som de skall transportera fukt från insidan till utsidan. LÄS MER