Sökning: "materialspill"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet materialspill.

 1. 1. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 2. 2. Tillverkningsekonomisk utvärdering av återvinning och återanvändning av blyfri mässing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dekan Aco; [2018]
  Nyckelord :Dynamic cost model; lead-free brass; Monte Carlo; reusage; Dynamisk kostnadsmodell; blyfri mässing; Monte Carlo; Återanvädning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av ett större projekt (Evochip) som bedrivs på Lunds tekniska högskola, avdelningen för industriell produktion (iProd) och med samarbete med bland annat AB Markaryds metallarmatur och Mistra innovation. I detta arbete har en dynamisk kostnadsmodell tagits fram för att beräkna tillverkningskostnaderna av komponenter tillverkade av återanvända spånor av blyfri mässing från de egna tillverkningsprocesserna hos AB Markaryds metallarmatur (MMA). LÄS MER

 3. 3. Utveckling av betong för additiv tillverkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mathias Liljestrand; Kirill Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; concrete for 3D-printing; digital fabrication; concrete; extrusion; additiv tillverkning; betong för 3D-skrivning; digital fabrikation; betong; extrudering;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning har stor potential för framtida betongkonstruktion. Inom industrier såsom fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och flygplansindustrin existerar redan additiva tillverkningsmetoder i kommersiellt syfte men kompatibilitet med utvecklade byggstandarder samt svårigheter att balansera nödvändiga materialegenskaper har gjort att utvecklingen inom byggindustrin går resulterat i att utvecklingen efterfrågade egenskaperna. LÄS MER

 4. 4. Marknadsundersökning kring additiv tillverkning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sara Tavajoh; Huynh Michael; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Rapid Prototyping; Rapid Tooling; Rapid Manufacturing; Additiv tillverkning; 3D-printing;

  Sammanfattning : Användningen och intresset för additiv tillverkning (AM) har ökat markant de senaste åren och det finns en teori kring att tillverkningsmetoden kan vara det nästa steget i den industriella revolutionen. Eftersom AM fortfarande befinner sig i utvecklingsstatidet går det att anta att tekniken ännu inte uppnått sin fulla potential och att det kan komma att finnas möjligheter att implementera tekniken i fler branscher och företag. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och analys av mängdningsprocessen för nyproduktion av bostäder i syfte att minska uppkomsten av gipsspill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Alexandra Wallin Angelöf; [2017]
  Nyckelord :Mängdning; kalkylering; produktion; processkartläggning; gips; materialspill;

  Sammanfattning : En tredjedel av allt avfall i Sverige kommer från byggsektorn, om man räknar bort gruvsektorn. Det har skett en ökning av avfallet inom byggsektorn från år 2012 till år 2014.  Enligt uppskattningar av ett branschledande åkeriföretag utgjorde gipsspillet 5 % av det totala avfallet år 2015 i Stockholm och Uppsala. LÄS MER