Sökning: "materiel"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet materiel.

 1. 1. TINGENS RÖST OCH HANDENS ARBETE

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ylva Forsberg; [2020-06-17]
  Nyckelord :Montessori; praktiska vardagssysslor; praktiska vardagsövningar; Practical Life; Vygotskij; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka Montessoripedagogikens bakgrund och Montessoris ursprungliga syfte med praktiska vardagssysslor. Vidare studerades de praktiska vardagsysslornas utveckling, samt hur arbetet med dem gestaltar sig i nutidens montessoriförskolor och vilken betydelse de anses ha för barnen. LÄS MER

 2. 2. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 3. 3. -Jag är klar! Vad ska jag göra nu? : En studie om strukturer kring högpresterande elevers lärande i matematik ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Cederblad Olsson; Helén Hillby; [2020]
  Nyckelord :högpresterande; matematik; organisation; speciallärare; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa vad som organisatoriskt kan ha betydelse för matematiklärare och speciallärare inom matematikutveckling i arbetet med att undanröja hinder i lärmiljön för matematiskt högpresterande elevers lärande i matematik då det i rapporter framkommer att denna grupp ibland inte tillgodoses i tillräcklig grad. Intervjuer genomförs med matematiklärare samt speciallärare för att ta del av deras upplevelser kring elevgruppen. LÄS MER

 4. 4. Vad bör ingå i en svensk försvarsindustristrategi?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Borglund; [2020]
  Nyckelord :materielförsörjning; försvarsmateriel; strategi; tillväxt; försvarsindustristrategi; Borka; tematisk analys;

  Sammanfattning : Skall Försvarsmakten stärkas i enlighet med försvarsberedningens rapport Värnkraft behövs en väl fungerande materielförsörjning. Samhället förändras snabbt och den nuvarande materielförsörjningsstrategin är från 2007, och rapporter visar att den inte heller följs. LÄS MER

 5. 5. Från snack till verkstad : Om markverkstädernas dualistiska logik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Bergman; Håkan Broström; [2020]
  Nyckelord :Efficiency; flowefficiency; FMV; Peace time rationality; FSV; Swedish Armed Forces; revenue funding; war organize; Swedish Armed Forces Vehicle Workshops; cost efficiency; typology; Effektivitet; flödeseffektivitet; FMV; fredsrationalitet; FSV; Försvarsmakten; intäktsfinansiering; krigsorganisering; markverkstäder; resurseffektivitet; typologi;

  Sammanfattning : Abstract In the year 2019 the vehicle workshops services returned to the Swedish Armed Forces. For six years they had been an integrated part of the Swedish Defence Materiel Administration and the business was set up in a corporate fashion. LÄS MER