Sökning: "materiell aktör"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden materiell aktör.

 1. 1. Mellanhänders ansvar på nätet - En undersökning av förutsättningarna för vitesförbud mot internetleverantörer vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; rättssäkerhet; upphovsrättsintrång; mellanhänder; 53 b § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att klargöra och analysera mellanhänders ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång. För att uppfylla syftet har frågeställningen som besvarats i uppsatsen varit vilka förutsättningar som gäller för att ett vitesförbud ska kunna meddelas mot en mellanhand, vid tredje mans upphovsrättsintrång. LÄS MER

 2. 2. Bruket av brudkronor : Tradition, kulturarv och materiellt aktörskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Sandra Stjernfeldt; [2016]
  Nyckelord :Brudkrona; materiella identitetsuttryck; materiell aktör; kulturarv; tradition; kunglighet; vintage;

  Sammanfattning : This research focuses on contemporary use of Scandinavian bridal crowns connected to history. The aim of my thesis is to show how understandings of bridal crowns are created by human and non-human actors, and thereby to illustrate how the use of bridal crowns today involves interest for history and cultural heritage. LÄS MER

 3. 3. "Tavla, tavla på väggen där..." : En posthumanistisk studie om en whiteboardtavla i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olga Boksjö; [2015]
  Nyckelord :Pre-school; whiteboard; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; material-discursive actor; effects of materiality; circle time; Angry Birds; Förskola; whiteboardtavla; materialitet; posthumanism; Aktör-nätverksteori; materiell-diskursiv aktör; tingens effekter; samling; Angry Birds;

  Sammanfattning : Den här studien har sin utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv – ett perspektiv som försöker få syn på materialiteten och dess roll i pedagogiska praktiker. Syftet med studien var att undersöka hur whiteboardtavlan används i förskolan och vilka relationer den tycks producera. LÄS MER