Sökning: "materiella processer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden materiella processer.

 1. 1. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 2. 2. Verbprocesser, en del i att vidmakthålla manliga och kvinnliga stereotyper i litteraturen? : Processtypsanalys av fyra manliga och fyra kvinnliga romankaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. LÄS MER

 3. 3. Elastiskt Ekvivalenta Modeller av Aortaaneurysm : Via 3D-printing med FFF-teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joel Håkansson; Otto Gårdebäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En aortaaneurysm är en komplicerad sjukdom med väldigt begränsade behandlingsmetoder. En bättre förståelse kring sjukdomen är därmed väsentligt för utvecklingen av ny medicin. Den här rapporten behandlar möjligheten att skriva ut modeller av aortaaneurysmer med samma materiella beteede som en riktig. LÄS MER

 4. 4. "Då höll han fram sitt svärd." : En systemisk-funktionell grammatisk analys av gärningsmannens förekomst i materiella processer i svenska tidningar efter terrordåd i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; materiella processer; terrordåd; Trollhättan; Kronan; Stockholm; Drottninggatan; gärningsmannen; skolattack; lastbilsattack;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan hur två olika attentat beskrivs i olika svenska tidningar? Om det finns en skillnad, går det att se skillnaden mellan attentaten eller mellan tidningarna, eller båda? Dessa frågor besvarar den här uppsatsen. Jag har med, hjälp av systemisk-funktionell grammatik, undersökt om det finns någon skillnad mellan hur en svensk kvällstidning (Aftonbladet) och en svensk morgontidning (Göteborgsposten) beskrivit gärningsmannens handlingar med avseende på materiella processer i artiklar publicerade dagarna efter två olika terrorattentat. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Fjällbäck; [2018]
  Nyckelord :appropriation; urban; deltagande; offentliga platser; demokrati; arkitektur; personligt uttryck; rätt till staden;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet har spelat en betydande roll för demokratiseringsprocesser under snart fem tusen år. I Sverige är dessa ytor fortfarande platser där människor ska ha möjlighet att uttrycka sig personligt och på så vis göra sig till en del av det gemensamma samhället. LÄS MER