Sökning: "maternal health"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden maternal health.

 1. 1. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Nyckelord :Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. LÄS MER

 2. 2. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 3. 3. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 4. 4. The impact of obesity on outcome of delivery : - A retrospective observational study in a Swedish obstetric population

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Linnea Sundman; [2019]
  Nyckelord :obesity; delivery; cesarean delivery; reproductive health; pregnancy;

  Sammanfattning : Introduction: Pre-pregnancy obesity was prevalent among 18% of women who delivered in Örebro in 2017. The rate has increased and previous international studies have identified obesity as a major risk factor for poor reproductive health among women. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av barnmorskors information om fysisk aktivitet under graviditet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Thunborg; Hanna Rehnberg; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; levnadsvanor; mödrahälsovård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom regelbunden fysisk aktivitet i samband med graviditet kan en god allmänkondition vidmakthållas och flera graviditetsrelaterade komplikationer förebyggas. Barnmorskan i mödrahälsovården har en central roll under graviditeten och tidigare studier visar att barnmorskans stöd för hälsosamma levnadsvanor hos gravida är viktigt. LÄS MER