Sökning: "maternal mortality"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden maternal mortality.

 1. 1. THE CRITICAL ROLE OF A NON-HEALTHCARE APPROACH TO MATERNAL MORTALITY REDUCTION Qualitative insights from Rwanda’s success

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Nyström; [2019-02-12]
  Nyckelord :Burundi; maternal health; maternal mortality; policy; Rwanda; Sub-Saharan Africa;

  Sammanfattning : Maternal mortality is one of the most critical contemporary development challenges as itaccounts for a substantial number of deaths every year, despite the fact that we today havethe medical knowledge to prevent it. Sub-Saharan Africa is the most affected region,accounting for more than half of the world’s maternal deaths. LÄS MER

 2. 2. Effects of semi-domesticated reindeer’s maternal condition on calf survival

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Diego Stingo; [2018]
  Nyckelord :rangifer; calf; survival; weight; proportional odds; logistic regression;

  Sammanfattning : Semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus) husbandry in Sweden depends largely on sustainable management and productivity of the herd. Herd productivity is determined by the survival of the herd’s offspring from each year, which is affected by factors such as weather conditions, forage abundancy and predation. LÄS MER

 3. 3. Att nära sitt barn : en litteraturöversikt över kvinnors upplevelser av, och inställningar till spädbarnsnutrition

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Klara Thapper; [2018]
  Nyckelord :Women; Expectations; Experiences; Guilt; Breastfeeding; Kvinnor; Förväntningar; Upplevelser; Skuld; Amning;

  Sammanfattning : Spädbarnsnutrition är en global och individuell angelägenhet med gemensamt framtagna rekommendationer utifrån omfattande forskning. Enligt rekommendationerna bör ett barn ammas exklusivt i sex månader och kompletterande till annan kost i ytterligare två år eller mer. LÄS MER

 4. 4. Identifying factors of importance for chick quality and traits that may predict chick quality

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cecilia Hjelm; [2018]
  Nyckelord :chick quality; chick quality score; first week mortality; broiler breeder; IgY yolk concentration; IgY serum concentration;

  Sammanfattning : In the hatcheries today, the eggs that have cracks are sorted out before incubation. When hatched the chicks are graded as saleable or unsaleable, and salable chicks are transported to the farm. First week mortality (FWM) is a common way to assess chick quality and performance at the farm and it varies among flocks. LÄS MER

 5. 5. EXPLORING COMMUNICATION AND INFORMATION IN RURAL AREAS FOR NURSES IN MAPUTO, MOZAMBIQUE 

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Leandersson; Josefine Tedenlind; [2018]
  Nyckelord :Communication; Information; Nursing; Prevention; Women’s health ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor beskriver de kommunikations- och informationsstrategier som används för att främja unga kvinnors reproduktiva hälsa på landsbygden i Maputo provins. Bakgrund: För att kunna erbjuda god hälso- och sjukvård till kvinnor på landsbygden är det av stor vikt att kunna nå ut genom kommunikation och information. LÄS MER