Sökning: "maternity unit"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden maternity unit.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av at vårda kvinnor på BB som har sitt barn på neonatalvårdsavdelning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Jasmina Dzanic; Jasmine Zakraoui; [2018-07-10]
  Nyckelord :Barnmorska; erfarenheter; BB vård; nyfödd; moderskap; neonatalvård;

  Sammanfattning : Background: Mother and child should not be separated after childbirth, they should preferably have skin to skin contact as it has several positive effects for the child's health and several positive effects for the mother's recovery. Since rooming-in is not conducted at all hospitals in Sweden, the mother who just gave birth may need to go between two care departments to receive postpartum care but also to be with her child who is enrolled in the neonatal care department. LÄS MER

 2. 2. Mammors upplevelser av det första mötet med sitt barn på intensivvårdsavdelning för nyfödda : En deskriptiv studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Möller Heikkilä; Maja Gunsjö Eriksson; [2018]
  Nyckelord :infants; mothers; neonatal intensive care unit; nursing care; experiences; spädbarn; mammor; intensivvårdsavdelning för nyfödda; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mammor till barn som vårdas på intensivvårdsavdelning för nyfödda upplever ofta stress och oro relaterat till barnens ohälsa, en förlossning de ej varit förberedda på, den avancerade medicinska behandling barnets tillstånd kräver samt att en del av omvårdnaden kring barnet tas ifrån dem. Dessa känslor påverkar deras, och indirekt barnens, hälsa negativt. LÄS MER

 3. 3. No Care for Distance : The (Market) Logic of Regionalizing Maternity Care

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Martin Westin; [2017]
  Nyckelord :Social Reproduction; Neoliberalism; Maternity Care; Regionalization; Spatial Inequality;

  Sammanfattning : A wave of maternity unit closure is sweeping through the North Atlantic zone, leaving rural communities without the care they crucially need. In its wake resistance grows, mobilizing against closures in the face of a discourse of economic efficiency and neoliberal austerity. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning : En intervjustudie vid barnavårdscentraler

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jenny Ellebrink; Marielle Olofsson; [2017]
  Nyckelord :child health care nurses; child health care services; depression; experiences; family; interviews; nursing; postpartum depression; qualitative; barnavårdscentraler; bvc-sjuksköterskor; erfarenheter; familj; förlossningsdepression; intervju; kvalitativ; nedstämdhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera bvc-sjuksköterskors erfarenheter av familjer med förekomst av nedstämdhet efter förlossning. Bakgrund: Nyblivna föräldrar kan drabbas av förlossningsdepression och nedstämdhet efter förlossning. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Julia Liljekvist; Ellen Bildsten; [2016]
  Nyckelord :midwife; experiences; refugee; culture; postnatal ward; communication; barnmorska; upplevelser; flykting; kultur; BB; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB.Design: En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys.Omgivning: Två BB-enheter varav en i södra och en i norra Sverige. LÄS MER