Sökning: "math difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden math difficulties.

 1. 1. Upplevelser och stöd för nyanlända elever i matematik : - En intervjustudie med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ahmad Yousef; [2021]
  Nyckelord :Difficulties; Experiences; Math; Newly Arrived pupils; Scaffolding;

  Sammanfattning : The purpose of my exam thesis in advanced level is that I formed a perception about what difficulties newly arrived students encounter in mathematics. What I also formed is a perception about how I can complete those difficulties. LÄS MER

 2. 2. Varför vänta, när matematiksvårigheter kan förebyggas i förskoleklass?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :intervention; intensive tuition; math difficulties; mathematics; number sense; preschool class;

  Sammanfattning : To have a basic number sense is important for mathematical understanding. Interventions in preschool class has shown significant positive effects on student’s mathematical development throughout elementary school. LÄS MER

 3. 3. Subtraktionsstrategier från lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Lina Bernhardsson; [2020]
  Nyckelord :calculation strategy; laboratory material; mathematics; subtraction; teaching; laborativt material; matematik; räknestrategi; subtraktion; undervisning.;

  Sammanfattning : Teachers should design teaching in a way where students can develop their learning. In the teaching of mathematics, students will learn to choose the right calculation strategy that suits the student in counting subtraction (Skolverket, 2019). LÄS MER

 4. 4. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 5. 5. Matematisk elasticitet en väg ut ur matematiksvårigheter : En intervjustudie på vuxna elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christer Broström; [2019]
  Nyckelord :Mathematical Resilience; classroom climate; intrinsic motivation; classroom environment; classroom atmosphere; parents’ impact; Matematisk elasticitet; inre motivation; skolmiljö; skolatmosfär; skolklimat; matematikångest; föräldrars påverkan;

  Sammanfattning : Hur får matematiklärare tillsammans med specialläraren, ungdomar att efter upprepade misslyckanden med matematik att fortsätta kämpa. Svaret på den frågan kan vara matematisk elasticitet. Matematisk elasticitet är något som skulle vara värt att utveckla hos ungdomar i Sverige. LÄS MER