Sökning: "mathematical competencies"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden mathematical competencies.

 1. 1. Möjligheter till utveckling av matematiskt kunnande i hemmet : En innehållsanalys med fokus på förekomsten av matematiska kompetenser i hjälpböcker för vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Skoglund; [2019]
  Nyckelord :content analysis; guardians; mathematical competencies; mathematics; teaching resource; innehållsanalys; matematik; matematiska kompetenser; undervisningsresurs; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur väl den matematik som förmedlas i hjälpböcker för vårdnadshavare stämmer överens med de matematiska kompetenser som barn ska utveckla under sin tid i grundskolan. Detta för att få insikt i huruvida hjälpböcker för vårdnadshavare kan ses som en undervisningsresurs som vårdnadshavare kan använda sig utav. LÄS MER

 2. 2. Trollspö och mirakelkur eller arbete som förändringsagent : Yrkesrollen som speciallärare i praktik och teori

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olofsson; Mirzeta Talic; [2019]
  Nyckelord :Special education; mathematical difficulties; degree; profession; mathematics; jurisdiction; relational perspective; categorical perspecitve.; Speciallärare; matematiksvårigheter; examensordning; profession; matematik; jurisdiktion relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera hur speciallärare med inriktning matematikutveckling och dess rektorer ser på speciallärarens roll och dess arbetsuppgifter i förhållande till examensordningen. Metodvalet vid genomförandet av studien var en kvalitativ metod i form av 10 intervjuer där 5 speciallärare med inriktning mot matematikutveckling och dess 5 rektorer medverkade. LÄS MER

 3. 3. Tid och klockan i läromedel : En läromedelsanalys med fokus på de matematiska förmågorna och representationsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Sheima Al-Grety; [2019]
  Nyckelord :textbooks; mathematics; clock; time; forms of repre-sentations; mathematical competencies; Läromedel; matematik; klocka; tid; representationsformer; förmågor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse time and clock and its progression in textbooks, for grades 4–6. The study also aimed, based on tasks linked to clock and time, to analyse which representation forms and mathematical competencies are trained in the selected textbooks. LÄS MER

 4. 4. Statistik med R : Lektionsserie i statistik för gymnasieskolans matematikkurs 2B och 2C

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Ekholm Selling; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Statistik; Skola; Gymnasium; Lektionsserie; Statistikdidaktik; Statistisk programvara; Statistical literacy;

  Sammanfattning : Statistical literacy – the ability to interpret, critically judge, and communicate statistical information – is of major importance in today’s society as the majority of us are continuously exposed to conclusions drawn from statistics both in media, at our workplace, in our community, and in school. In Sweden, statistics is part of the mathematics curriculum in school at different levels, including in the gymnasium (years 10 to 12). LÄS MER

 5. 5. Att tolka problemlösningsförmågan - En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt till problemlösning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Wagnås; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem solving is described as one of the seven mathematical competencies that students in Swedish secondary upper school are expected to develop. It is also an integrated part of the core content in all mathematical courses and in the description of the aim of mathematics it is said that problem solving is to be regarded as both a goal for teaching and an instrument for teaching. LÄS MER