Sökning: "mathematical models"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden mathematical models.

 1. 1. Sammanställning och analys av inläckage i bergtunnlar : En studie av Citybanan, Norra länken och Strängnästunneln

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Strajnar; [2020]
  Nyckelord :Inläckage; Grundvatten; Bergtunnel; Prognosmetoder; Villkor; Citybanan; Norra länken och Strängnästunneln;

  Sammanfattning : Vatten är en förutsättning för allt liv, men trots dess centrala innebörd så kan också vatten på fel plats, vid fel tid, leda till problem. Inläckande vatten i undermarksanläggningar kan leda till avsänkning av grundvattenytan och medföljande problematik. LÄS MER

 2. 2. Modeling and control design of an electric vehicle powertrain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Django Le Clerre Maraine; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree project work has been carried out in the context of in the Hybrid InnovativePowertrain (HIP) project presently executed by the company Altran Technologies S.A.. Itspurpose is to provide clients with a modular platform to model and simulate their vehicleas accurately and as fast as possible. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 4. 4. Smart Choices of Logistic Flows in Autonomous Transport System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Ma; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; mixed integer linear programming; logistic planning; Tillämpad matematik; blandad heltalsprogrammering; logistikplanering;

  Sammanfattning : PLAS is a cloud-based software used for planning and scheduling fleets of vehicles for material transport. PLAS consists of two components; the Logistic Flow Solver (LFS) and the Material Transport Scheduler (MTS). Based on transportation requests, the LFS generates a set of logistic flows. LÄS MER

 5. 5. Tool orchestration for modeling, verification and analysis of collaborating autonomous machines

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pavle Mrvaljevic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : System-of-systems (SoS) is a collective of multiple system units that have a common purpose. In this thesis, the Volvo Electric Site is investigated as an example case study in which safety and performance properties of collaborating autonomous machines are evaluated and analyzed. LÄS MER