Sökning: "mathematics difficulties"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden mathematics difficulties.

 1. 1. Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas : En kvalitativ studie om att använda och lära sig använda en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Holly Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Canvas; learning management system; LMS; technology acceptance; TAM; learning; transformative learning; thematic analysis; interview study; drive; Canvas; digital lärplattform; LMS; accepterande av teknik; TAM; lärande; transformativt lärande; tematisk analys; intervjustudie; drivkrafter;

  Sammanfattning : Den digitala lärplattformen Canvas introducerades på Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) 2016. De flesta lärare började använda plattformen 2017, men övergången till ett nytt system har sina svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Vilka utmaningar stöter läraren på vid matematikundervisning för nyanlända elever?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mohammad Al-hasani; Carl William Kullenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det kooperativa lärandets effekt på elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erica Åkesson; Linn Samebrg; [2021]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; kooperativt lärande; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig på elever i lågstadiet i relation till det kooperativalärandets effekter på matematiklärande. Mer specifikt ligger fokus på att besvara vilka föroch nackdelar det kooperativa lärandet kan ha för elever lärande i matematik. LÄS MER

 4. 4. What Eye Tracking Tells Us About Mathematical Difficulties: A Systematic Review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonatan Almfjord; Lina Hallberg; [2021]
  Nyckelord :mathematical difficulties; eye tracking; developmental dyscalculia; mathematical learning disorder; systematic review; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eye tracking is a popular method used in mathematics research for investigating underlying cognitive processes. Individuals with mathematical difficulties have problems with mastering mathematical skills and are often in need of extra help. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares användning av  programmering : En undersökning om programmeringens roll som problemlösningsverktyg i matematikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Muaaz Selo; [2021]
  Nyckelord :Programmering; gymnasiematematik; matematikundervisning; problemlösning; tinkering och Python;

  Sammanfattning : Enligt den nya läroplanen 2018  ingår programmering som ett centralt innehåll i matematik och matematiklärare ska använda sig av programmering som ett problemlösningsverktyg i vissa matematikkurser på gymnasiet.  I studien undersöks hur sex gymnasielärare i matematik beskriver hur de använder programmering som ett verktyg för problemlösning i sin undervisning. LÄS MER