Sökning: "mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 2932 uppsatser innehållade ordet mathematics.

 1. 1. Elevers resonemang kring sin upplevda matematikängslan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Bergholtz; Lisbeth Johansson; [2020-04-15]
  Nyckelord :matematikängslan; matematikångest; mathematics; anxiety; fenomenologi; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Matematikängslan har uppmärksammats mer internationellt än nationellt. De studier som vitagit del av har undersökt äldre elevers matematikängslan och empirin har främst baserats på kvantitativa metoder. Därför ville vi vända oss till elever i årskurs 4 – 6 för att undersöka hurde resonerar kring sin upplevda matematikängslan. LÄS MER

 2. 2. Teacher’s perception of ICT implementation in the mathematical classroom and its impact on student achievement. A survey study with a focus on digital competence.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tim Gustafsson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Mathematics; ICT; Digital Artefacts; Teachers’ perception; student mathematical achievement.;

  Sammanfattning : The following study aspires to identify teachers perception of their use of ICT and their viewsof its impact on student mathematical achievement. In addition, the study seeks to compareteachers in both North America and Europe how they implement digital artefacts and theirperceptions of possible impacts. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

  Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

 4. 4. Chevalley-Warnings sats om nollställemängder i projektiva rum över ändliga kroppar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Kristina Keczan; [2020]
  Nyckelord :mathematics; finite fields; chevalley; warning; polynomials over finite fields; matematik; ändliga kroppar; chevalley; warning; polynom över ändliga kroppar; nollställemängder;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras de affina och projektiva rummen över ändliga kroppar för att vidare analysera polynom och nollställemängderna till dessa, över just ändliga kroppar. Djupgående kommer vi bland annat undersöka vilka ändliga kroppar som finns, studera polynom över dessa, definiera vektorrum och konstruera det projektiva rummet. LÄS MER

 5. 5. Tekniklärares uppfattningar om programmering i teknik på grundskolans högstadium : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Siran Vahabzadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology teacher; technology education; technology teaching; programming; tcomputational thinking; teachers perceptions; secondary school; phenomenography; tekniklärare; teknikdidaktik; teknikundervisning; programmering; datalogiskt tänkande; lärares uppfattningar; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde en rad förändringar i kraft i den svenska skolans läroplaner och kursplaner. Det är bland annat skrivningar om programmering i kursplanerna i teknik och matematik i grundskolan. Det här examensarbetet undersöker lärares uppfattningar kring införandet av programmering i teknikämnet på grundskolans högstadium. LÄS MER