Sökning: "matintag"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet matintag.

 1. 1. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Måltidsmiljöns påverkan på matintag hos personer med demenssjukdomar : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Oliver Karlsson; Younes Muhammadi; [2024]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; Demens; Matintag; Måltidsmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomen demens begränsar personer som är drabbade att uppleva en god måltid, detta beror på de nedsatta kognitiva funktionerna och ambivalensen i deras humör. Tidigare forskning visar att fysisk miljö, musikterapi och vårdarens utbildningsnivå spelar en viktig roll i vårdandet av personer med demenssjukdomar, därför är det viktig att vårdaren kan hjälpa personerna som har utvecklat ätsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED ÖVERVIKT OCH FETMA - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hagh Bayan; Garod Kirakos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Attityder; fetma; fördomar; sjuksköterskor; stigmatisering; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma blir alltmer av en global hälsorisk. Tyvärr finns det en vanlig missuppfattning i samhället att övervikt och fetma beror på lathet och bristande kunskap, och denna stereotyp förstärks ofta av media. LÄS MER

 4. 4. MÅLTIDSSITUATIONER PÅ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE : En allmän litteraturöversikt över vad som påverkar patienters matintag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mimmi Lindqvist; Anna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Aptitstimulering; malnutrition; måltidsmiljö; måltidsupplevelse; vård- och omsorgsboende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att patienter på vård- och omsorgsboende löper hög risk att drabbas av malnutrition. Måltider och adekvat näringsintag är avgörande för att förebygga sjukdomar och upprätthålla patienters hälsa. Det är en integrerad del av daglig omvårdnad och således en del av sjuksköterskors omvårdnadsansvar. LÄS MER

 5. 5. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Efrem Desta Tesfai; Shahpoor Mumand; [2023]
  Nyckelord :Demenssjukdom; malnutrition; matintag; måltidsmiljö; vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Background: Dementia is a collective name for various diseases that lead to changes in memory, thinking ability, emotional functions, language, and the ability to act. Previous research describes that people with dementia have difficulty interpreting thirst and hunger and are therefore more likely to suffer from dehydration and other illnesses. LÄS MER