Sökning: "matkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet matkonsumtion.

 1. 1. Direktfeedback för att uppmuntra till hållbar matkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Shin; Emil Clemedson; [2019]
  Nyckelord :Matutsläpp; Koldioxidutsläpp; Livsmedel; Ekofeedback; Direktfeedback; Digital beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Globala utsläpp av växthusgaser blir ett allt mer allvarligt hinder för att uppnå stabilitet i miljön. Bland andra problem som transport och avskogning utmärker sig livsmedelsproduktion som en stor del av de totala utsläppet. I detta examensarbete presenteras resultaten av en miljöåterkopplingsstudie i samband med livsmedelsinköp. LÄS MER

 2. 2. "Jag skulle vilja ha mer kött på benen" : En studie om hur grundskollärare i årskurs 1–3 upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling kopplat till skolmaten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnea Gåsberg; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; lärares upplevelser; undervisning;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) har skolan i uppdrag att tillhandahålla alla elever kunskaper om de globala miljöfrågorna, vilket enligt FN:s målbeskrivning (mål 12 och 13) innefattar bland annat matkonsumtion. Därför kan matkonsumtion anses vara en central del av det arbetet kring hållbar utveckling som genomförs i skolan. LÄS MER

 3. 3. Hållbar matshopping En kvalitativ studie om hur unga vuxna handlar mat online och hemsidans roll i shoppingupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Samuelsson Bråve; Virginia Drasko; [2019]
  Nyckelord :E-grocery-shopping-as-practice; hållbara livsmedel; matshopping; Practice Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handelstillväxten har ökat i takt med digitaliseringen vilket har förändrat hur man konsumerar. Den svenska dagligvaruhandeln på nätet är en relativt ny bransch som förväntas växa i en snabbare takt än den totala e-handeln. LÄS MER

 4. 4. Svensk matkonsumtion och dess påverkan på ekosystemtjänster : Hur svenskens påverkan på ekosystemtjänster genom matkonsumtion förändrats sedan 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ella Berglund; Filip Gavefalk; Jakob Linderstam; Arvid Malm; Sandra Sjöbäck; [2019]
  Nyckelord :Acidification; ecosystem services; environmental impact; equivalents; eutrophication; sustainability; Swedish food consumption; water use.; Ekosystemtjänster; ekvivalenter; eutrofiering; försurning; hållbarhet; klimatpåverkan; livsmedelskonsumtion; vattenanvändning.;

  Sammanfattning : Due to an increasing global population and changes in diets the impact of food consumption on the world’s ecosystems and their services has become more significant. The purpose of this project has been to investigate how the impact on ecosystem services from Swedish food consumption has changed over time and if this development is sustainable or not. LÄS MER

 5. 5. "Vågar jag köpa den här maten?"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Vesterinen; Olivia Cegrell; [2019]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; digitalisering; practice theory; matpraktik; applikationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är ett ämne som länge engagerat såväl konsumenter som producenter, media, politiker och forskare. Som en följd av att jordens resurser under lång tid hanterats utan vördnad omfattar ett av FN:s globala mål i Agenda 2030 säkerställandet av hållbara konsumtion- och produktionsmönster där delmål 12. LÄS MER