Sökning: "matkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet matkonsumtion.

 1. 1. "Jag skulle vilja ha mer kött på benen" : En studie om hur grundskollärare i årskurs 1–3 upplever sina förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling kopplat till skolmaten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnea Gåsberg; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; lärares upplevelser; undervisning;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017) har skolan i uppdrag att tillhandahålla alla elever kunskaper om de globala miljöfrågorna, vilket enligt FN:s målbeskrivning (mål 12 och 13) innefattar bland annat matkonsumtion. Därför kan matkonsumtion anses vara en central del av det arbetet kring hållbar utveckling som genomförs i skolan. LÄS MER

 2. 2. Associativ inlärning på internet: Hur teckenstorleken på livsmedelsnamn online bidrar till inlärning om koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Veronica Hage; Diba Vosta; [2018]
  Nyckelord :Associativ inlärning; koldioxidutsläpp; storleksförändring; teckenstorlek; insticksprogram.;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar användandet av ett insticksprogram som förstorade livsmedelsnamn i relation till dess koldioxidutsläpp. Mer exakt var det teckenstorleken av livsmedelsnamnen på en webbsida som förändrades i förhållande till den mängd koldioxid de släppte ut. LÄS MER

 3. 3. Statliga ideal och vardagens praktik - En pilotstudie om studenters matkonsumtion

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Cedergren; Thomas Danell; [2018]
  Nyckelord :urban sustainable development; food consumption; social psychology; behavioral theory; qualitative methods;

  Sammanfattning : This essay is firstly a methodological pilot study. We have investigated if qualitative methods, in this case semi-structured interviews and focus group interviews, can be used to complement existing empirical findings about food consumption. LÄS MER

 4. 4. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER

 5. 5. How is animal welfare internalized in consumers’ purchase decision? : a means-end chain analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marie Palmér; Maria Humble; [2018]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Farm animal welfare; Laddering; Means-end chain; Personal values; Point of purchase; Pork; Purchase decision;

  Sammanfattning : As a consumer, the choice of what food to buy can be rather challenging due to the great supply of items and each item’s set of various product attributes. Consumer behavior is often viewed as goal-oriented, and by choosing a specific product or brand, the consumer will satisfy or achieve his or her broad life goal - a symbolic, personal value. LÄS MER