Sökning: "matning"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet matning.

 1. 1. Ökad tillgänglighet genom orsaksidentifiering av stopporsaker i en instabil process inom plastproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Moa Ellmarker; Madeleine Johansson; [2021]
  Nyckelord :instabil process; tillgänglighet; orsaksidentifiering; dokumentation; stopporsak;

  Sammanfattning : En hållbar produktion har blivit en allt mer central och global fråga som alla tillverkande företag måste ta hänsyn till. Att på ett resurssnålt sätt kunna ta till vara på befintligt material och andra tillgångar har därför blivit en viktig aspekt för att minska produktionskostnader och kassationer. LÄS MER

 2. 2. Axial cutting force in drilling operation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Heaven Frezgi; Bharath Gelli; [2021]
  Nyckelord :Axial cutting force; Drilling; Model optimization.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Metal cutting has been part of industrial development since the iron age. Since then, it has changed shapes and criteria, but efficiency in metal cutting has been one of the biggest goals in the industrial world for just as long. To have maximum efficiency requires some level of process behavior prediction, which inspired the degree project. LÄS MER

 3. 3. Etablering av ett nytt höjdnät i RH 2000 vid Högskolan i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ali Faisal Ali; David Wennberg; [2021]
  Nyckelord :RH 2000; Digital levelling; Geodetic control network; Height network; RH 2000; Finavvägning; Anslutningsnät; Höjdnät;

  Sammanfattning : RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem och det bygger på den tredje precisionsvägningen som genomfördes i Sverige mellan 1979 och 2003. Nätet för RH 2000 har en starkare geometri och är mer homogent än vid de tidigare två precisionsavvägningarna och höjdnäten (RH 00, RH 70). LÄS MER

 4. 4. Undersökning av möjligheter att förse en kundparkering med laddstationer för elbilar

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Simo Ouallou; Steven Yakob; [2021]
  Nyckelord :Laddbara fordon; klimatmål;

  Sammanfattning : För att nå klimatmålet och minska koldioxidutsläppen har elektrifiering av transport och försäljning av laddbara fordon ökat snabbt de senaste åren. För att möta utvecklingen måste en tillgänglig laddinfrastruktur förberedas. LÄS MER

 5. 5. Går vägen till närvaro genom skogen? : Effekter av att vistas i skogen på medveten närvaro, känslan av samhörighet med naturen och välmående

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Hedfors; Christian Säll; [2020]
  Nyckelord :naturebased mindfulness; mindfulness; being in nature; forest; nature connectedness; well-being; naturbaserad medveten närvaro; mindfulness; naturvistelser; skog; nature connectedness; välmående;

  Sammanfattning : Det finns ett överväldigande stöd från över 30 års forskning att kontakt med naturen påverkar vårt välbefinnande avsevärt. Utöver kontakt med naturen är det också känt att medveten närvaro ger effekter på välmående. Ett växande intresse finns för kombinationen av medveten närvaro och kontakt med naturen. LÄS MER