Sökning: "matproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet matproduktion.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 2. 2. Uppfödning av svenska humlor till pollinering : Med perspektiv från aktörer: humleuppfödare, jordbrukare, offentlig sektor och akademi

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellen Kornfeld; Rebecca Nibelius; [2021]
  Nyckelord :Bumblebee rearing; Pollination; Bombus terrestris terrestris; SWOT; Interviews; Humleuppfödning; Pollinering; Bombus terrestris terrestris; SWOT; Intervjuer;

  Sammanfattning : I dagsläget importeras omkring 4600 humlebon årligen från Europa till Sverige för att öka produktionen av grönsaker och då framförallt tomater. Sverige har i dagsläget ingen egen produktion av humlor men bolaget Svenska Humlor AB ämnar att starta en försäljning under 2021. LÄS MER

 3. 3. Synen på gemensamhetsodling i Stockholm : Särintresse eller nödvändighet för en hållbar stad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Rebecka Strohl; [2021]
  Nyckelord :Gemensamhetsodling; Tillsammansodling; Stadsodling; Stockholm; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Framtidens matproduktion står inför stora utmaningar och för att kunna producera tillräckligt med mat i framtiden kan även städers ytor vara lämpliga för odling. Möjligheter till stadsodling påverkas dock av hur odling värderas och uppfattas av kommunen. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsmärkningar : En enkätundersökning om konsumenters attityder och medvetna val av livsmedel märkta med KRAV, Europalövet, Från Sverige och Svenskt Sigill

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anja Klintefors; Marie Westerblom Sönnert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelskonsumenter möter idag ett stort informationsflöde gällande hållbarhet och matproduktion vilket kan påverka deras etiska och praktiska val i matbutikerna. Ett viktigt forskningsområde berör vad som påverkar en individs attityder och köp av livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ksenija Ginel; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Sammanfattning : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. LÄS MER