Sökning: "matrilinealitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet matrilinealitet.

  1. 1. Majs dubbla modersröst : Dialogen med moderskapsnormer i Kristina Sandbergs Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Anna Westerlund; [2016]
    Nyckelord :moderskap; moderskapsnorm; moderskapsnormer; modersnormer; dialogicitet; matrilineära narrativ; matrlineär; matrilinealitet; Kristina Sandberg;

    Sammanfattning : .... LÄS MER