Sökning: "matris matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden matris matematik.

 1. 1. Systems of linear nonautonomous differential equations - Instability and eigenvalues with negative real part

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Jenny Riesbeck; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : For an autonomous system of linear differential equations we are able to determine stability and instability with classical criteria, by looking at the eigenvalues. If the system is stable, all the eigenvalues have negative real part and if the system is unstable, there exist at least one eigenvalue with positive real part. LÄS MER

 2. 2. Convergence of Linear Neural Networks to Global Minimizers

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Ludwig Hedlin; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Machine Learning; Linear Neural Networks; Matematik; Maskininlärning; Linjära neurala nätverk;

  Sammanfattning : It is known that gradient flow in linear neural networks using Euclidean loss almost always avoids critical points that have at least one eigendirection with negative curvature. Using algebraic invariants of the gradient flow we try to prove that the set of all critical points with no second-order curvature (zero Hessian) for arbitrary networks is associated to a subset of the invariants of lower dimension. LÄS MER

 3. 3. Directional edge detection by the gradient method applied to linear and non-linear edges

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Mohammed Al-Dory; [2020]
  Nyckelord :Edge detection; Gradient; Image processing; Computer vision; Circular convolution; Transform methods; Applied mathematics; Kantdetektering; Gradient; Bildbehandling; Datorseende; Cirkulär faltning; Transformmetoder; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : When we humans look at images, especially paintings, we are usually interested in the sense of art and what we regard as “beauty”. This may include colour harmony, fantasy, realism, expression, drama, ordered chaos, contemplative aspects, etc. LÄS MER

 4. 4. Kan kollegialt lärande förbättra matematikundervisningen? : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ludwig Tegelmark; [2020]
  Nyckelord :kollegialt lärande; samarbete; lärare; vidareutbildning; matematikundervisning; resultat; undervisning; lektionsplanering;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad forskningen visar om kollegialt lärande med fokus på elever i grundskoleåldern och ämnet matematik. Metod Det här arbetet har följt den strategi för en forskningsöversikt som benämns SMART skapad av Nilholm (2017). LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse som ett redskap i ämnet matematik : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Meriton Rama; Filip Andrén; [2019]
  Nyckelord :matematik; läsförståelse och ordproblem;

  Sammanfattning : Vad arbetet handlar om och studiens syfte Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad läsförståelse har för inverkan på problemlösning i ämnet matematik. Det gör vi genom att sammanställa tio vetenskapliga artiklar som vi valt utifrån ett sökresultat på ett forskningsfält. LÄS MER