Sökning: "matroser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet matroser.

 1. 1. Målningsarbete ombord : En kvalitativ undersökning om svenska och filippinska matrosers attityder till hantering av tvåkomponentsfärg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Joel Nordstrand; [2021]
  Nyckelord :matroser; härdplaster; tvåkomponentsfärg;

  Sammanfattning : Ombord på fartyg med svensk flagg används ofta tvåkomponentsfärg med härdplaster. Tvåkomponentsfärg kan vara skadlig för personer som inandas färgångorna eller då hud kommer i kontakt med målarfärgen. LÄS MER

 2. 2. Kemisk arbetsmiljörisk under fartygsförlagd utbildning : Inställning till tvåkomponentsfäger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Katarina Wernolf; Niklas Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :Students; paint; education; courses; thermosetting polymers; attitude; ship; maritime; health risk; on board training; safety awareness.; Studenter; tvåkomponentsfärg; utbildning; härdplaster; attityd; inställning; fartyg; riskmedvetenhet; hälsofaror; fartygsförlagd utbildning.;

  Sammanfattning : Sjöfarten använder sig i stor utsträckning av färg förstärkt med härdplaster. Dessa kan vara hälsovådliga utan rätt skyddsutrustning och det ställs krav på att alla som handhar härdplaster ska ha genomgått en utbildning och regelbundna spirometriundersökningar. LÄS MER

 3. 3. Misstänkt berusade chaufförer påbildäck : En studie om hur arbetsmiljön på bildäck påverkas av misstänkt berusade lastbilschaufförer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Isac Hedman; Albin Persson; [2018]
  Nyckelord :intoxicated drivers; work environment; safety; ro-pax ships; crew members; berusade chaufförer; arbetsmiljö; säkerhet; ro-pax-fartyg; besättningsmedlemmar;

  Sammanfattning : Besättning ombord ro-pax-fartyg ansvarar för lastning och lossning när fartygen ligger ihamn. Lasten består till mestadels av lastbilar som körs ombord av lastbilschaufförer. LÄS MER

 4. 4. Fallolyckor ombord på fartyg : En studie i användning av säkerhetsutrustning vid arbete på hög höjd ombord på fartyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Lovisa Forssberg; Annie Fredholm; [2016]
  Nyckelord :Safety equipment; working aloft; risk taking; working environment; Säkerhetsutrustning; arbete på hög höjd; risktagande; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Fall från höga höjder ombord på fartyg inträffar trots att säkerhetsutrustning används. Syftet med detta arbetet var att ta reda på vilka faktorer som påverkar säkerheten på höga höjder ombord på fartyg. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer av ombordanställda däcksbefäl och matroser, fackförening samt inspektörer. LÄS MER

 5. 5. Hand- och armvibrationer till sjöss : En studie om arbetsriskerna med nålhacka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Jansson; Manuel Johansson; [2016]
  Nyckelord :HAVS; HAV; Vibrations; Hand- arm vibrations; Hand- arm vibrations syndrome; Needle scaler; Vibrating tools; Seamen; Quality of life; European statutory limits; HAVS; HAV; Vibrationer; Hand- armvibrationer; Hand- och armvibrationssyndrom; Nålhacka; Vibrerande verktyg; Matroser; Sjömän; Livskvalitet; Arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : Den till sjöss vanliga nålhackan som används vid rostskyddsarbete avger kraftigt stötande vibrationer som kan skada användaren efter extensiv användning. Syftet med denna studie var att klarlägga hur mycket vibrationer ett däcksmanskap kan utsätts för under en normal arbetsdag samt vilka hälsorisker som föreligger vid användning av nålhackan. LÄS MER