Sökning: "matsalsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet matsalsmiljö.

 1. 1. Hur kan man främja vegetariskt protein i skolmiljö?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Jonathan Wejle; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :FAMM; skolmiljö; vegetariskt; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport så har matsalar i fyra skolor observerats genom ett FAMM ( Five aspect meal model) perspektiv. Vegetabilisk kost har börjat prioriteras i olika kommuner i Skåne. Fördelarna med vegetarisk kost är flera, det är miljövänligare, hälsosammare och billigare än kött. LÄS MER

 2. 2. Skolmatsalsmiljö och schemaplanering ur ett hälsoperspektiv : Kvalitativ ansats

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Madelene Byström; [2015]
  Nyckelord :Schedule planning; environment; school canteen; pupil; health perspective; Schemaplanering; miljö; skolmatsal; elever; hälsoperspektiv; måltid;

  Sammanfattning : To investigate if the student’s school centeent, and that planning of the school lunch is done from a health perspective. Qualitative research approach was used, including both interviews and observations, to view the purpose. Evidence was collected using a participating observer, semi constructed questions and structured observation. LÄS MER

 3. 3. Eleverna och skolmaten : En studie om hur lunchvanor påverkar eleverna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Wicktoria Atle; Anna Fransson; [2014]
  Nyckelord :skolmat lunchvanor elevenkäter tallriksmodellen matsalsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och lärare uppfattar sambandet mellan lunchsituationen och undervisningen samt vilka faktorer det är som påverkar elevernas lunchvanor.   Undersökningen gjordes i form av elevenkäter och uppföljande intervjuer med lärare. LÄS MER

 4. 4. Bra mat i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Magdalena Gunnberg; [2013-06-25]
  Nyckelord :matsalsmiljö; pedagogiska måltider; riktlinjer; och skollunch;

  Sammanfattning : Skolan, med skolmaten som instrument, har en enastående möjlighet att i positiv riktning främja goda matvanor hos eleverna. De ansvariga för skolmaten i kommunen bör därför arbeta aktivt med de råd och rekommendationer som finns för bra mat i skolan. LÄS MER

 5. 5. Skolmaten – ”så här vill vi ha det”, säger gymnasieelever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Susanne Dahlgren; [2011-02-28]
  Nyckelord :Skolmåltid; måltidskvalitet; gymnasieelever; alternativrätter;

  Sammanfattning : I Sverige serveras dagligen cirka 230 000 skolmåltider inom gymnasieskolan. Begreppet kvalitet är, imåltidssammanhang, svårt att definiera och mäta. Förväntningar och upplevelser kring måltider kanutgöra en sätt att beskriva begreppet måltidskvalitet. LÄS MER