Sökning: "matte material"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden matte material.

 1. 1. Evaluation of the effects of four consolidants on matte paint and their ageing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Angela Caira; [2021-09-14]
  Nyckelord :matte paint; consolidant; artificial ageing;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle2021:23.... LÄS MER

 2. 2. Färgstabilitet hos manuellt färginfiltrerad högtranslucent zirkonia efter upprepade bränningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Lydia Follin; Christian Hofmann; [2021]
  Nyckelord :color difference; color infiltration; color stability; firing; zirconia; bränning; färginfiltrering; färgskillnad; färgstabilitet; zirkonia;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka färgstabiliteten hos manuellt färginfiltrerad högtranslucent zirkonia efter upprepade bränningar.   Material och metod: Fem provkroppar av respektive fabrikat; Prettau® Zirconia (PZ) och M+W Zircon HT (MW) kapades fram ur ofärgade zirkonia-diskar. LÄS MER

 3. 3. CAE Sun Simulation - Thermo Structural Coupling

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Kristin Staffas; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; Finite Difference Method; Sun simulation; Virtual customer behaviour; Tillämpad matte; Finita Differensmetoden; Solsimulering; Virtuellt kundbeteende;

  Sammanfattning : Deformation of materials due to heat exposure can be a challenge in vehicle design. Sun exposure and heat build up in the vehicle cabin contribute to accelerated aging of the materials used. To understand how this process affects the durability, numerical simulation is an important tool. LÄS MER

 4. 4. Nivåanpassad problemlösning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sanna Petersson; Jessica Persson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Elementary school; Mathematics; Middle school; Problem solving; Teaching aids analysis;

  Sammanfattning : In this thesis, two mathematics books are reviewed, Alma C Grundbok (1999) and Matte Direkt Borgen 6A (2004). In the review, the books section on problem solving has been the focus. The review has dealt with the number of problem solving in each book and at what level of knowledge these are aimed at. LÄS MER

 5. 5. Praktisk matte? : En innehållsanalys av undervisningsmaterialet Praktisk matematik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Gembert; Linnéa Sipinen; [2020]
  Nyckelord :Mathematical abilities; central content; practical education material; grade 1-3; concrete to abstract; Matematiska förmågor; centralt innehåll; praktiskt undervisningsmaterial; åk 1–3; konkret till abstrakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om materialet Praktisk matematik 1 passar att använda i matematikundervisningen i årskurs 1–3 utifrån arbetssättet konkret till abstrakt med fokus på kopplingen till de matematiska förmågorna och det centrala innehållet i matematik från Skolverkets (2019) läroplan. I studien undersöks vilka fem matematiska förmågor som elever ges möjlighet att öva, genom vilket centralt innehåll elever ges möjlighet att öva dessa fem matematiska förmågor samt hur materialet är utformat för arbete genom arbetssättet konkret till abstrakt. LÄS MER